2021-06-13-vasárnap

2021. június 13. vasárnap Templomszentelésünk ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 4,19-24 A szamáriai asszony ekkor így szólt: „Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol őt imádni kell.” Jézus azt felelte neki: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az … Olvass tovább

2021-06-12-szombat

2021. június 12. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, emléknap Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,41-51a Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, … Olvass tovább

2021-06-11-péntek

2021. június 11. csütörtök Jézus Szentséges Szíve, főünnep Evangélium Mt 11,25-30 Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s … Olvass tovább

2021-06-10-csütörtök

2021. június 10. 10. évközi hét, csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,20-26 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: »Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre.« Én viszont azt … Olvass tovább

2021-06-09-szerda

2021. június 9. 10. évközi hét, szerda Szent Efrém diakónus és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,17-19 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, … Olvass tovább

2021-06-08-kedd

2021. június 8. 10. évközi hét, kedd Boldog Sándor István vértanú szalézi szerzetes emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,13-16 Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ … Olvass tovább

2021-06-07-hétfő

2021. június 7. 10. évközi hét, hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,1-12 Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, … Olvass tovább

2021-06-06-vasárnap

2021. június 6. vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja – főünnep Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 14,12-16.22-26 A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust: „Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott egy … Olvass tovább

2021-06-05-szombat

2021. június 5. 9. évközi hét, szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,38-44 Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. … Olvass tovább

2021-06-04-péntek

2021. június 4. 9. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,35-37 Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: „Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz: »Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid … Olvass tovább