2021-06-06-vasárnap

2021. június 6. vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja – főünnep Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 14,12-16.22-26 A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust: „Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott egy … Olvass tovább

2021-06-05-szombat

2021. június 5. 9. évközi hét, szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,38-44 Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. … Olvass tovább

2021-06-04-péntek

2021. június 4. 9. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,35-37 Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: „Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz: »Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid … Olvass tovább

2021-06-03-csütörtök

2021. június 3. 9. évközi hét, csütörtök Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,8b-34 Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« A … Olvass tovább

2021-06-02-szerda

2021. június 2. 9. évközi hét, szerda Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,18-27 Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: „Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. … Olvass tovább

2021-06-01-kedd

2021. június 1. 9. évközi hét, kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,13-17 Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e … Olvass tovább

2021-05-31-hétfő

2021. május 31. 9. évközi hét, hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,1-12 Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: „Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte … Olvass tovább

2021-05-30-vasárnap

2021. május 30. Szentháromság vasárnapja, főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,16-20 Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és … Olvass tovább

2021-05-29-szombat

2021. május 29. 8. évközi hét, szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 11,27-33 Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” Jézus így válaszolt: „Én is … Olvass tovább

2021-05-28-péntek

2021. május 28. Évközi idő 8. hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 11,11-26 Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál … Olvass tovább