2021-05-29-szombat

2021. május 29. 8. évközi hét, szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 11,27-33 Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” Jézus így válaszolt: „Én is … Olvass tovább

2021-05-28-péntek

2021. május 28. Évközi idő 8. hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 11,11-26 Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál … Olvass tovább

2021-05-27-csütörtök

2021. május 27. csütörtök A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 22,14-20 Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik … Olvass tovább

2020-05-26-szerda

2021. május 25. 8. évközi hét, szerda Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 10,32-45 Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják … Olvass tovább

2020-05-25-kedd

2021. május 25. Évközi idő, 8. hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 10,28-31 A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit … Olvass tovább

2020-05-24-hétfő

2021. május 24. hétfő Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja – emléknap Evangélium Szent János könyvéből Jn 19,25-27 Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz … Olvass tovább