Hírlevél-2024-03-22-péntek


2024-03-22

1.    Holnap lesz templomunk húsvéti nagytakarítása, 8 órakor kezdünk!

2.    Március 24-én Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap. Ezen a napon minden szentmisén passió. A 10.30-as szentmisén barkaszentelés és templomi körmenet lesz Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére.

3.    A szertartások rendje nagyhéten:
Március 28., NAGYCSÜTÖRTÖK
Reggel 7-től 8.30-ig gyóntatás. 18 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó vacsora emlékére, lábmosás szertartással. Utána virrasztás a templomban 21 óráig.
Március 29., NAGYPÉNTEK
Szigorú böjti nap. Reggel 7-től 8.30-ig gyóntatás. 17.30-kor keresztút a képviselőtestület vezetésével. Ezt követően 18 órakor nagypénteki szertartás.
Március 30., NAGYSZOMBAT
Reggel 7-től 8.30-ig gyóntatás. Az esti szertartásig a szent sír látogatása. 20 órakor a Húsvéti Vigília szertartása. A feltámadási körmenet kb. 22 órakor kezdődik.

4.    A nagyheti szertartások előtt a ministránsoknak próbát tartunk, nagycsütörtökön 17 órától, nagypénteken 16.30-tól, nagyszombaton 18.30-tól. Kérjük a pontos megjelenést!

5.    A szent sír hagyományosan szép díszítéséhez most vasárnap még hozzá lehet járulni az információs irodában.Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia,  OTP 11702036-20546803