2021-06-07-hétfő

2021. június 7.
10. évközi hét, hétfő

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,1-12

Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

Elmélkedés

“Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10)

Ha Jézusnak a boldogságokról szóló tanítását olvassuk, akkor azok közül találhatunk olyanokat, amiket mi nem tartunk boldogságnak. Ilyenek például: “boldogok, akik sírnak” (Mt 5,4), vagy például “boldogok, akiket üldöznek az igazságért” (Mt 5,10), vagy “akiket gyaláznak” (Mt 5,11) Jézus miatt. Ezeket hallva felvetődhet bennünk: mit jelent Jézus tanításában a boldogság?

Mi a hétköznapi életben boldogságnak nevezzük azt az állapotot, amikor békében, harmóniában élünk, nem kell félnünk váratlan eseményektől, megpróbáltatásoktól. A boldogságot tehát érzelmi állapotnak fogjuk fel. Jézus tanítása szerint a boldogság nem érzelmi, hanem inkább tudati állapot: azt tesszük, ami a feladatunk, ami az Istentől kapott küldetésünk. Ha ennek a feladatnak a megvalósítására törekszünk, ha kiállunk értékeink mellett, akkor érhetnek minket megpróbáltatások és szenvedések is, de a boldogságtól nem tudnak megfosztani minket, és ebből merítve tudjuk megvalósítani feladatunkat. Szent Pál apostol is ír arról, hogy boldogan szenved azokért, akikhez küldetése van. A vértanúakták is arról tanúskodnak, hogy a vértanúk belső örömét nem tudták megtörni a szenvedések (Szent Polikárp, Szent Perpétua és Felicitász vértanúk).

Mit üzen számunkra a mai evangélium? Ha igazán boldogok akarunk lenni, akkor ne csak a megpróbáltatásokat, szenvedéseket próbáljuk elkerülni, mert az önmagában nem tesz bennünket boldoggá. Hasonlóan a sikerek, a kis örömök gyűjtése sem jelent önmagában boldogságot. Az igazi boldogságot számunkra is az jelenti, ha Jézust követjük, az Ő útján járunk, az Ő akaratát próbáljuk megvalósítani. Ha ezt tesszük, akkor a megpróbáltatások és szenvedések sem tudnak megfosztani minket attól a belső boldogságtól, amit Ő ad számunkra.