2021-06-10-csütörtök

2021. június 10.
10. évközi hét, csütörtök

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,20-26

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
„Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: »Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre.«
Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: «Te esztelen!», méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: »Te istentelen!«, méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.”

Elmélkedés

“Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.” (Mt 5,22)

Tegnap arról elmélkedtünk, hogy Jézus hogyan teljesítette be a törvényt. Láttuk, hogy Ő minden parancsot a szeretetparancs szempontjából értelmezett. Ezzel jelezte, hogy minden cselekedetünkben ki kell fejeznünk a másik ember tiszteletét, és hogy javát, vagyis az üdvösségét, szellemi és lelki kiteljesedését kívánjuk szolgálni. Bűnt akkor követünk el, ha Isten szeretetre indító parancsát visszautasítva gátoljuk a másik szellemi és lelki kibontakozását.

A mai evangéliumi szakaszban Jézus az ötödik parancsot, a ne ölj parancsot értelmezi a szeretetparancs szempontjából. A parancs eredetileg azt jelentette, hogy az ember ne oltsa ki ártatlan ember életét. Jézus azonban felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is meg lehet ölni azzal, ha valakire rosszat mondunk. Ha például valaki a másikra haragszik, és ezért istentelennek vagy esztelennek nevezi, az a másik életében súlyos kárt okoz, megöli a másik lelkét. Ezért mondja Jézus: „Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére” (Mt 5,22).

Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a mi életünkre alkalmazni? Egy válságos, bűntől megosztott világban élünk s ez kihat gondolkodásunkra, szavainkra, tetteinkre. A bizonytalan munka, a kenyérharc feszültté tesz minket, és ezt a feszültséget hordozzuk magunkban. Nagyon sokszor szinte észre sem vesszük, és súlyosan megsértjük egymást. A mai evangélium arra indít minket, hogy ne hordozzuk a lelkünkben a harag mérgét, hanem Isten kegyelmi erejét elfogadva keressük a kiengesztelődést a társunkkal. A mai evangélium tanítása szerint ha útközben eszünkbe jut, hogy valaki haragszik ránk, akkor béküljünk ki vele, és úgy folytassuk utunkat Isten felé (Mt 5,24).