2021-06-13-vasárnap

2021. június 13. vasárnap
Templomszentelésünk ünnepe

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 4,19-24

A szamáriai asszony ekkor így szólt:
„Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol őt imádni kell.”
Jézus azt felelte neki:
„Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól van. De eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádók Lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik őt imádják, Lélekben és igazságban kell őt imádniuk.”

Elmélkedés

A templom “az imádság háza”. (Mt 21,13)

A mai napon a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Templom felszentelésére emlékezünk. A hagyomány szerint Rudnay Sándor esztergomi érsek 1825. június 12-én, 196 évvel ezelőtt szentelte fel a templomunkat. A mai elmélkedésünkben gondolkozzunk el azon, hogy mi a templom és mit jelent számunkra az Újlaki Sarlós Boldogasszony Templom.

Először érdemes felidézni, hogy miként történik egy templom felszentelése. A főpásztor átadja a plébánosnak a templom kulcsait, majd megáldja a templom kapuját,ezt követően pedig a templomon belül 12 helyen megkeni krizmával a templom oldalfalait. Ezzel jelzi, hogy az épület Isten által lefoglalt, szent hely, ahol Vele lehet találkozni.

A templomban a pap megjeleníti Jézus egy és örök áldozatát. Tudjuk, hogy ebbe az örök áldozatba mi is belekapcsolhatjuk egyéni áldozatunkat. Ugyanakkor a templomban Isten vendégül is lát minket. Az oltár egyszerre áldozati oltár, ahol Jézus áldozata megjelenik, ugyanakkor egy lakodalmi asztal, ahol az Úr vendégül lát minket. De azt is tudjuk, hogy a templomban másféleképpen is találkozhatunk az Úrral. Itt van, itt őrizzük a tabernákulumban.

Jelenlétében tárhatjuk fel Előtte gondjainkat, megoszthatjuk Vele örömeinket. Szentségimádáskor a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádhatjuk Őt, közösségben is. A templom tehát – ahogy Jézus Izajást idézi -, „az imádság háza” (Mt 21,13).

És mit jelent számunkra most az Újlaki Sarlós Boldogasszony templom? – kérdezhetjük. Úgy tűnik, hogy az elmúlt idők bezártsága miatt az emberi kapcsolatok felértékelődtek, nagyobb hangsúlyt kapnak, mint korábban. Az elmúlt évtizedekben úgy gondolhattuk, természetes dolog az, hogy az emberek találkoznak, akár a családokban, munkahelyeken, akár a plébánián. Az utóbbi másfél évben rá kellett döbbennünk arra, hogy az emberi találkozások ajándékok. Ajándék az, hogy valaki meghallgat minket. Ajándék az a lehetőség, hogy megkérhetünk valakit, vásároljon be helyettünk. De az még nagyobb ajándék, hogy a másik a mi lelki gondjainkat, bajainkat hordozza. Ebben az időben a világiak közül is sokan lettek lelkiapákká, lelkianyákká, lelki testvérekké. Ez lehetőséget adott arra, hogy a nehézségek ellenére emberi kapcsolataink megerősödjenek. Ugyanakkor vágyat is ébresztett bennünk, hogy újra személyesen találkozzunk a többiekkel. Ez a vágy mutatkozott meg például tegnap szombaton, amikor a rossz idő ellenére sokan eljöttek az első kulturális összejövetelünkre.

Ebben az elmúlt másfél évben az orvosokkal való találkozások is új színezetet kaptak egy plébánián. Minden családban voltak fertőzöttek, nagyon sokan várakoztunk oltásra, sok etikai és orvosi kérdés merült fel bennünk. Jó volt, hogy saját vagy mások problémáival hozzájuk fordulhattunk. Ezért gondolt a képviselőtestület arra, hogy idén az orvosaink közül kapják meg ketten az Újlakért emlékérmet: Dr. Tasnádi Gyöngyi és Soósné Dr. Bognár Bernadett doktornők. Ők szinte minden nap itt voltak és támogatást biztosítottak számunkra. Nekik és a többi orvosnak is köszönjük a sok segítséget és kérjük az Úr bőséges áldását életükre és munkájukra.