2021-06-14-hétfő

2021. június 14.
11. évközi hét, hétfő

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,38-42

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
„Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: «Szemet szemért, fogat fogért.» Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.”

Elmélkedés

“Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal” (Mt 5,39)

A Jézus korával foglalkozó történészek szerint Izraelben és a környező országokban elfogadott volt az ún. megtorlás törvénye, ami azt jelentette, hogy ugyanazt a kárt lehetett okozni az ellenünk forduló bűnösnek, amilyet ő okozott nekünk. Ezt összekapcsolták az igazságosság törvényével. Jézus, aki a cselekedeteket a szeretet parancsa szerint értelmezte, ezt nem fogadta el. Helyette ezt mondja tanítványainak: “Ne szálljatok szembe a gonosszal!” (Mt 5,39).

A tanításhoz adott példákból kiderül, hogy Jézus itt nem a gonosz lélekre gondol, hanem azokra az emberekre, akik gonoszságot követnek el. Aki megüti az arcunkat, aki el akarja venni a ruhánkat, aki egy mérföld megtételére kényszerít. A Szentírással foglalkozó tudósok szerint Jézus nem zárja ki az önvédelmet vagy a közösségi igazságszolgáltatást, hanem azt mondja, legyünk türelmesek a vétkessel szemben, adjunk számára lehetőséget a megtérésre (Jakubinyi György: Máté, 69. old.). Nem a bosszú, hanem a másik iránti jóakarat vezérli (Joachim Gnilka: Máté, 178. old.).

Arra is gondolhatunk, hogy ha önmagunkban – Isten kegyelme segítségével – nem tudjuk megtörni a bosszú és a gyűlölet hullámait, akkor a világban ezek ereje növekedni fog. Ha azonban képesek vagyunk a megbocsátásra, akkor van esélyünk arra, hogy a világ jobbá válik.

A hétköznapi lelki életünk szempontjából nagy jelentősége van a megbocsátásnak. Ha nem tudunk idővel megbocsátani, és ha a bosszúvágyat hordozzuk a lelkünkben, akkor az, mint valami rosszindulatú daganat, behálózhatja és torzíthatja a gondolkodásunkat és kihatással van a lelki állapotunkra is. Ha azonban képesek vagyunk megbocsátani, a lelkünk gyógyulni fog, és a megbocsátással képesek leszünk arra, hogy másokat gyógyítani tudjunk