2022-06-17-péntek

2022. június 17.
11. évközi hét péntek

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 6, 19-23

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is.
A test világossága: a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?”

Elmélkedés

„A test világossága a szem” (Mt 6,21)

A mai evangélium két részből áll. Az első részben Jézus a gazdagság veszélyeiről beszél, a második részben pedig a szem fontosságáról szól. Itt van egy olyan mondat, ami magyarázatra szorul. Jézus ezt tanítja: „A test világossága a szem. Ha a szemed ép, az egész tested világosságban lesz. Ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik” (Mt 62,23).

Hogyan kell a Jézus által adott tanítást értelmeznünk? A Szentírást magyarázók abból indulnak ki, hogy Jézus idejében a szemet úgy képzelték el, mint egy házon levő ablakot. Ha az ablak nyitva van, vagy tiszta, akkor a napfény bevilágít a házba, ott minden áttekinthető, rendet lehet rakni, és így harmonikus életet lehet élni. Ha azonban az ablak zárva van, vagy homályos, akkor a házban könnyen zavar támad, rendezetlenné válik az élet. Ez a gondolat összekapcsolható az emberi látással is. Ha valakinek a látása világos, ép, látja az értékeket, akkor felismerheti a lelkében a zavar okait és képes arra, hogy változtasson életén. Ha a látása homályos, vagyis, ha nem látja világosan az értékeket, akkor belső élete is rendezetlenné válhat.

Hogyan lehet a szem homályát tisztítani? Homályos szemünk gyógyításához kegyelemre van szükség. Ezt a kegyelmet elsősorban a napi imádság adhatja meg számunkra. A Jézussal való beszélgetések tisztíthatják meg a látásunkat. Az imádság által ismerhetjük fel s szellemi és lelki értékeket. Miközben Vele beszélgetünk, felismerhetjük, hogy Ő mi tenne a helyünkben, vagy mit mondana a környezetének. Ha az imádság útját járjuk, akkor lehetőségünk van arra, hogy látásunk tisztuljon és így életünk is tisztábbá, gazdagabbá váljék.