2021-08-29-vasárnap

2021. augusztus 29.
Évközi 22. vasárnap

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték:
„Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik:
„Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.”

Elmélkedés

“ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná” (Mk 7,20)

Minden emberrel közös tapasztalatunk, hogy félünk a törvényektől. Úgy érezzük, hogy korlátoznak minket a szabadságunkban. Kezdődik az iskola, és itt is rögtön törvényekbe ütközünk. A gyerekeknek kötelező iskolába járniuk. Az iskolákban is törvények vannak, amiket nem szabad megszegnünk. Nem beszélgethetünk az órán. Ha valamit mondani akarunk, akkor jelentkezni kell. Tudjuk ugyan, hogy mik ezeknek az értelmük, de így is korlátoznak minket.

Felmerülhet bennük, hogy milyenek Isten törvényei. Isten törvényeitől is félnünk kell? Mit kell tennünk akkor, ha a törvény nagyon nehéz számunkra? A mai szentírási olvasmányok Isten törvényeiről szólnak és ezekre a kérdésekre adnak választ.

– Az olvasmányban arról hallunk, hogy Isten törvényeitől nem kell félni. Isten nem kívülről akar kényszeríteni minket valamire, ami még csak nem is a javunkat szolgálja. Nagyon szépen fejezik ki ezt a következő sorok: „Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?” (MTörv 4,7). Olyan törvényt ad, ami egész közel van hozzánk, amire lelkünk mélyén vágyakozunk.

– De nem mindig könnyű ezt felismerni és a parancsot megtartani. Valami visszatart minket. Például a haragunk. Valaki megbántott minket, nem akarunk megbocsátani. Pedig a lelkünk már nem akar haragban élni. Isten közel jön hozzánk, és azt mondja: Én is megbocsátottam neked. Te is bocsáss meg neki! Szent Pál apostol is mondja: “Ne nyugodjék le a nap haragotok felett” (Ef 4,26).

– A mai szentleckében arról hallunk, hogy Isten parancsai nagyon sokszor nem is tiltó parancsok (amitől esetleg félünk), hanem bátorító, buzdító parancsok. Szent Jakab apostol ezt írja: “Az Isten és az Atya szemében ez az igazi vallásosság: Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól (Jak, 1,27). Mintha Jézus azt mondaná: Tedd a jót, látogasd meg, akiket senki sem látogat. Ismerd meg őket! Fedezd fel a szeretet a lelkük legmélyén! Fedezd fel, hogy szeretetre vágynak, szeretetet kívánnak adni! Te is erre vágysz. Ha ezt felfedezed, akkor nem fogsz majd hiábavaló dolgokkal törődni, akkor a világ nem tud elcsábítani olyannal, amiben nincs szeretet.

– Végül az a mai evangélium arra tanít meg minket, hogy mit kell tennünk, ha úgy érezzük, hogy az Istentől ajándékba kapott, és a mi természetünknek is megfelelő törvényt nem tudjuk teljesíteni. Vagy az evangéliumból kiindulva olyan súlyos bűnöket követünk el, amikről Jézus beszél. Ha azt tapasztaljuk, hogy “rosszindulatúak, csalók, irigyek, kevélyek vagyunk”, akkor mit tegyünk? Jézus azt tanítja, hogy ne külsőleg próbáljunk jobbá válni, hanem a szívünket tisztítsuk meg, mert “belülről, az ember szívéből” származnak ezek a bűnök. A szívbéli megtérés például azt jelenti, hogy átgondoljuk egész életünket, hogy mennyi megpróbáltatás és szenvedés ért minket, és Isten ezekben a megpróbáltatásainkban és szenvedéseinkben, küzdelmeinkben sosem hagyott magunkra minket, hanem mellénk állt. Ez a lelkünk mélyén felszított szeretet ad erőt ahhoz, hogy ezeket a bűnöket le tudjuk győzni.

Mit jelentenek a törvények az életünkben? Biztos mindenkivel előfordult, hogy nagyon sietett és ezért autóba ült, hogy célját el tudja érni. De előfordulhatott, hogy hiába próbált sietni, az útkereszteződéseknél a lámpák gátolták gyors előrehaladását. A törvények is ilyen lámpáknak felelnek meg. Gátolnak minket a szabadságunkban, de megakadályozzák, hogy másokkal ütközzünk, hogy életünk felboruljon. A jelzőlámpák így végül ajándékok számunkra, amiknek segítségével a célunkat elérhetjük. Adjunk hálát Istennek ezekért a minket segítő törvényekért és tegyünk meg mindent azért, hogy ezek segítségével mindnyájan célba érhessünk.