2021-09-17-péntek

2021. szeptember 17.
24. évközi hét péntek

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 8,1-3

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Elmélkedés

„Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított” (Lk 8,1-2)

A mai evangéliumi részben Lukács evangélista azt hangsúlyozza, hogy Jézus környezetében nem csak apostolok, hanem “néhány asszony” is volt, sőt ezeket név szerint is említi: „Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; és Zsuzsanna (Lk 8,3). Amikor erről hallunk, felvetődhet bennünk a kérdés: Lukács evangélista mért tartotta fontosnak, hogy erről tájékoztassa az olvasókat?

A Szentírás magyarázói több fontos dologra is felhívják a figyelmünket. Az egyik ilyen fontos jellemző az, hogy ebben a vonatkozásban az induló Egyház gyakorlata eltér az ószövetségi hagyománytól. Az Ószövetség gyakorlatában a nők az istentiszteleteken semmiféle szolgálatot nem teljesítettek, a törvényről oktatást nem kaptak és sok vallási kötelezettségtől mentesek voltak (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 181. old.). Az Evangélium tanúsága szerint Jézus azonban tudatosan megváltoztatta ezeket a szokásokat: Az asszonyok fontos szerepet töltenek be a Jézust körülvevő közösségben. Jézus beszélget velük (szamarai asszony), betér hozzájuk vendégségbe (Mária és Márta története), segít rajtuk (házasságtörő asszony), és példabeszédeiben is gyakran nők a főszereplők (az elveszett drachmáját kereső háziasszony). Ezek a történetek tanúskodnak arról, hogy az induló Egyházban fontos küldetést kapnak a nők.

Ennek legszebb bizonyítéka az, hogy a mai evangéliumi részben megemlített Magdalai Mária, akit a hagyomány Mária Magdolnával azonosít, az első, aki találkozik a feltámadt Krisztussal, és ő kapja a feladatot, hogy a feltámadás örömhírét megossza az apostolokkal (Jn 20,17).

Mit üzen számunkra ma az Evangélium? A nők és az asszonyok az Egyházban most is nagyon fontos szerepet töltenek be. Elsődleges feladatuk a család szeretetben történő összetartása és a gyermekek nevelése. Emellett az Egyházban vannak olyan feladatok, küldetések, amelyre a nők, érzékenyebb lelki alkatuk miatt, különösen alkalmasak. Szent II. János Pál pápa, “Mulieris dignitatem” kezdetű apostoli levelében például a “lélek szerinti anyaságról” ír. Az Istennek szentelt női lélek különösen érzékeny a betegek, a hátrányos helyzetűek, az árvák, öregek és betegek iránt (Szent II. János Pál pápa: Mulieris dignitatem, 21). Ez a lelki anyaság nemcsak a szerzetesnők lelki életének sajátossága, hanem minden nő lelke mélyén jelen van. Ez mutatkozik meg plébániánk életében is. Szükség van arra, hogy ezt a lelkiséget még jobban felismerjük, és kifejezzük elismerésünket és köszönetünket.

A mai napon az Egyház Bellarmin Szent Róbert (+1621) püspökre, egyháztanítóra emlékezik. Az ő nevéhez fűződik az ún. “Kis katekizmus” szerkesztése, ami összefoglalta hitünk igazságait, és amely korunkig használatban volt.