2022-01-03-hétfő

2022. január 3. hétfő
Karácsonyi idő, Jézus Szent Neve, emléknap

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,21-24

Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott.
Miután Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja:
„Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.”
Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.

Elmélkedés

“a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott” (Lk 2,21)

Jézus nevének fontosságával és jelentésével az Újszövetségi Szentírásban több helyen is találkozhatunk. Az egyik hely az angyali üdvözlet, ahol Gábor angyal ezt mondja a Máriának: „Jézusnak fogod őt hívni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják őt hív. Uralkodni fog Jákob házán és uralmának nem lesz vége.” (Lk 1,32). A másik a mai evangéliumi rész, amikor Jézust körülmetélik és nevet adnak neki. Ez a rész visszautal az angyali üdvözletre: „A Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott.” (Lk 2,21). A másik fontos evangéliumi hely Máténál található, ahol Szent József kapja az angyali üdvözletet. Az üdvözletből a Jézus név jelentését is megtudhatjuk: „akit Jézusnak nevezel, mert Ő szabadítja meg népét a bűneitől” (Mt 1,21) – mondja az angyal Józsefnek.

Később az Újszövetség más helyein is megjelenik Jézus neve, amelyek már az Egyháznak adott üzenet mélységét tarják fel. Szent Pál apostol a filippiekhez írt levele egy olyan himnuszt tartalmaz, amely jelzi, hogy Jézus neve tiszteletének páratlan értéke van: „Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, ami fölötte áll minden névnek.” (Fil 2,9). Az Apostolok cselekedetei pedig Jézus nevének tiszteletét az emberiség üdvösségével hozza kapcsolatba: „mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.” (ApCsel 4,12).

Milyen üzenete van számunkra Jézus neve ünnepének? Az egyik ilyen fontos üzenet az, hogy a Szentírásban valakinek a neve magát a személyt is jelentette. Jó, ha Jézus neve bennünk is azonosul magával az Isteni Személlyel, az Ő erejével és hatalmával.

A másik fontos üzenet a név jelentése. Jézus héberül ezt jelenti: Jahve, szabadítás. A név kifejezi, hogy Jézus azért jött közénk, hogy megszabadítson minket bűneinktől és üdvözítsen minket (Ortensio da Spinetoli: Lukács 106. old.). Nem véletlen tehát, hogy nehéz helyzetekben a hívő emberek mindig áhítattal ejtették ki Jézus nevét és különleges erőt tulajdonítottak neki. Kapisztrán Szent János például a nándorfehérvári ütközet előtt a sereg zászlóira varratta az IHS betűket, ami rövidítése a Iesus Hominum Salvator (Jézus Emberek Üdvözítője) névnek. Jézus neve azt is jelentheti számunkra, hogy közvetítjük a név üzenetét. Jézus ma is meg akarja szabadítani a különböző nehézségek között szenvedő embereket. Nekünk pedig ennek a gyógyító kegyelemnek eszközeivé kell válnunk.