2022-01-05-szerda

2022.
Karácsonyi idő – január 5, szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 1,43-51

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel.
„Kövess engem!” – mondta neki.
Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.”
„Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte:
„Honnan ismersz engem?”
Jézus így felelt:
„Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.”
Nátánáel erre elismerte:
„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”
Jézus így szólt:
„Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.”
Majd így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

Elmélkedés

“Láttalak a fügefa alatt.” (Jn 1,50)

Urunk megjelenése előtt az Egyház meghívástörténeteket állít elénk, melyek az örömhír kiáradását tárják elénk. Tegnap arról hallottunk, hogy Jézus először Jánost és Andrást közvetlenül hívja, majd András elviszi testvérét, Simont Jézushoz. Ekkor kapja a Péter nevet. A mai evangéliumban is két meghívástörténetről hallunk. Jézus először közvetlenül Fülöpöt hívja: „Kövess engem!” (Jn 1,43), majd Fülöp szól Nátánáelnek: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” (Jn 1,45).

Nátánáel meghívástörténete több olyan részletet tartalmaz, amit érdemes közelebbről megvizsgálni. János evangélista leírása alapján sok volt benne az előítélet, amit Jézus a szeretetével old fel. Először gyanakvóan, talán egy kicsit gúnyosan megkérdezi: „Jöhet-e valami jó Názáretből?” (Jn 1,46). Jézus belelát a lelkébe, ahogyan ezt Simon esetében is tette, és megdicséri: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” (Jn 1,47). Amikor pedig Nátánáel még mindig gyanakvóan megkérdezi: „Honnan ismersz engem?” (Jn 1,48), Jézus egészen személyeset mond neki: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” (Jn 1,48). Ez a személyes észrevétel lelkesedést vált ki belőle és így kiált: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya.” (Jn 1,49). A gyanakvó ember eljutott oda, hogy Jézusban meglássa Isten küldöttét.

A történetet hallva az emberben felmerül a kérdés: Mit látott meg Jézus, amikor Nátánáel a fügefa alatt tartózkodott? A Szentírás tudósai szerint Jézus belelátott a lelkébe, de hogy pontosan mire utal, az nem igazolható. Egyesek szerint a mezítelenséget eltakaró fügefalevéllel (Ter 3,7) hozható kapcsolatba ez a kép. Így Jézus talán az izraelita egy korábbi bűnére utalhatott. Szent Ágoston is így gondolkodott, aki szerint Nátánáel a halál árnyékában tartózkodott, és a megváltásra várt (Benedikt Schwank: János, 85. old.).

Mi az üzenet számunkra? Nátánáelhez hasonlóan bennünk is lehetnek kételyek. Hozzá hasonlóan azonban nekünk is nyitottnak kell maradnunk Jézus felé. Kérdeznünk kell Őt, bízva abban, hogy Jézus a mi lelkünkbe is belelát, és olyan személyeset mond, ami feloldja kételyeinket.