2022-01-10-hétfő

2022. január 10.
1. évközi hét, hétfő

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 1,14-20

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot:
„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket:
„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.”
Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.

Elmélkedés

“Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” (Mk 1,17)

A karácsonyi időszakot követő évközi idő első napján az Egyház egy olyan evangéliumi részt olvas fel, amely több fontos üzenetet tartalmaz. Az evangélium egyik ilyen üzenete a hétköznapi megtérés fontosságát hangsúlyozza. „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,14), mondja Jézus. Ezzel az Egyház azt üzeni, hogy megtérésre nemcsak ádventben vagy nagyböjtben van szükség, hanem a hétköznapokban is. A másik fontos üzenet a küldetésre vonatkozik: Jézus tanítványokat hív. Először Simont és testvérét, Andrást, majd Zebedeus fiait, Jakabot és Jánost hívja és küldetést ad számukra: „Jöjjetek utánam, emberhalásszá teszlek titeket.” (Mk 1,17).

A Szentírást magyarázók felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a részletek Jézus természetfeletti hatalmát jelzik. Jézus szól, és a tanítványok feltétel nélkül követik őt. Mindent otthagynak, a munkájukat és a családjukat, Jézus tanítványaivá válnak. Ezzel együtt Jézus „iskolájának” tanítványaivá is lesznek (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 369. old.). Ezt követően válnak képessé arra, hogy teljesítsék a küldetést, amit Jézustól kaptak.

Mit üzen számunkra az evangélium az évközi idő első hétköznapján? Az egyik üzenet az, hogy az ádventi és karácsonyi idő elhatározásait meg kell valósítanunk, ehhez pedig folyamatos megtérésre van szükség. Engednünk kell, hogy Isten kegyelme tisztítsa szívünket, gondolkodásmódunkat. Cselekedeteink is így válhatnak egyre nemesebbé, gazdagabbá. A másik fontos üzenet az, hogy a meghívás mindig küldetéssel is jár. A hívás és küldés elválaszthatatlanok egymástól. Nincs keresztény ember küldetés nélkül. Keresztény életünk elválaszthatatlan része a küldetés, s azt hétköznapi életünkben kell megvalósítani.  Az előttünk álló évközi időben ez is feladatunk.