2022-01-27-csütörtök

2022. január 27.
3. évközi hét csütörtök, Merici Szent Angéla szűz emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 4,21-25

Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz:
„Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”
Majd így folytatta:
„Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”

Elmélkedés

“Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van. (Mk 4,25)

A mai evangélium két mondást tartalmaz, amelyek Isten tanításának, igéjének, szeretetének a terjedéséről szólnak. Az egyik mondás szerint Isten tanítását nem lehet “véka alá rejteni”, hanem “lámpatartóra kell tenni” (Mk 4,21). A másik mondás szerint Isten tanítását és szeretetét meg kell osztani másokkal. A megosztás, továbbadás mértékére mondja Jézus: “Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is” (Mk 4,24).

Van az evangéliumnak egy olyan részlete, amely első hallásra nehezen érthető. Jézus azt mondja: “akinek van, még kap, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van” (Mk 4,25). A hétköznapi életben azt tapasztaljuk, hogy akinek vagyona van, annak legtöbbször sikerül azt gyarapítania, a szegény embertől viszont azt a keveset is elveszik, amije van. Ez az anyagi javakra vonatkozó fájdalmas tapasztalat hogyan vonatkoztatható az örömhírre, amelyet Jézus a szegényeknek hirdetett? – kérdezhetjük.

A Szentírás magyarázói szerint Jézus az Evangéliumban nem anyagi javakról, anyagi vagyonról vagy kincsről beszél, hanem szellemi, lelki kincsről, Isten tanításáról (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 98. old.). Ez a tanítás pedig belső természete szerint növekedni, gyarapodni akar. Ha valaki ezt a kincset elfogadja és továbbadja, akkor ez a kincs növekedni, gyarapodni fog benne, ha azonban nem adja tovább, akkor elveszíti. Ha például valaki Isten Országáról, szeretetéről beszél, akkor a szeretet növekedni fog benne, de ha nem beszél róla, akkor egyre kevésbé fogja ezt a szeretetet megtapasztalni. Ez a hétköznapi életben úgy mutatkozik meg, hogy ha valaki felé szeretettel fordulok, akkor az gyarapítani fogja a bennem levő szeretetet.

A mai napon az Egyház Merici Szent Angélára (1474-1540), a Szent Orsolyáról elnevezett rend alapítójára emlékezik. Azt tartotta egyik legfontosabb feladatának, hogy Jézus örömhírét a rábízott szegény leánygyermekekkel megossza. A gyermekektől kapott szeretet tette boldoggá életét.