2022-01-28-péntek

2022. január 28.
3. évközi hét péntek, Aquinói Szent tamás egyháztanító emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 4,26-34

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd folytatta:
„Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Elmélkedés

A magvető “akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan.” (Mk 4,27)

A mai evangélium két példabeszéde Isten Országának növekedéséről szól. Az első példabeszéd szerint Isten Országa a földbe vetett maghoz hasonlít, amely magától felnő és termést hoz (Mk 4,28). A második példabeszéd szerint a kis mustármaghoz hasonlít, amely idővel felnő, nagyobb lesz minden földi veteménynél és ágai között laknak az ég madarai (Mk 4,32).

A Szentírás magyarázói felteszik a kérdést: a két példabeszédben ki a magvető? A magvetőről szóló példabeszédet általában egy értelmezik, hogy a magvető maga Jézus, de lehet minden emberre vonatkoztatni. A mai evangéliumban azonban úgy tűnik, hogy a magvető inkább egy ember, mert maga sem tudja, hogyan (Mk 4,27) növekszik a földbe vetett mag. Ebből arra következtethetünk, hogy a mag Istentől kapott ajándék, a növekedés is Isten terve, a természet rendje szerint történik, de a magvető, aki hirdeti az igét, maga az ember (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 99. old.). A végső időben pedig a kegyelmi magot adó Jézus jön el, hogy ítéletet tartson.

A szentírás-magyarázók külön kitérnek az „ágak között lakó madarakra” is. Ez a kép jelzi, hogy Isten országa menedéket kíván adni a kicsinyeknek (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 101. old.). Ez az üzenet Jézus tanításának mindig fontos része volt.

Mi a mai evangélium üzenete számunkra, akik a 21. század elején próbáljuk küldetésünket teljesíteni? Az evangélium előbb hallott magyarázata szerint Isten Országának a növekedése tőlünk is függ. A kegyelem Isten ajándéka, de ezt az ajándékot nekünk, embereknek kell továbbadnunk másoknak. Nagyon találó Jézusnak az a képe, hogy a kegyelmi magot továbbadó ember is csodálkozik annak a kibontakozásán. Ekkor érti meg, hogy Isten munkatársává fogadta, de a növekedés már nem az ő műve, hanem Isten ajándéka.

A mai napon az Egyház Aquinói Szent Tamásra (1226-1274) domonkos szerzetesre emlékezik, aki Jézust követve sok kegyelmi magot vetett el.  Ezek közé tartozott például az Eucharisztia előtti hódolat és imádat (Szentek élete, 69. old.). A nagy egyháztanítónak a gondolatai ma is tovább élnek és minket is gazdagítanak.