2022-04-21-csütürtök

2022. április 21.
Csütörtök húsvét nyolcadában

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 24,35-48

Az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket:
„Békesség nektek!”
Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk:
„Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.”
Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk:
„Van itt valami ennivalótok?”
Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk:
„Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.”
Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta:
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”

Elmélkedések a napi Evangéliumról

“Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni” (Lk  24,47)

Húsvéttal lezárult a nagyböjti idő és ilyenkor a keresztény ember önvizsgálatot végez: sikerült-e megvalósítani nagyböjti elhatározását, sikerült-e elhagynia bűneit? És sajnos gyakran úgy érezzük, hogy   bár voltak jó elhatározásaink, azokból nagyon keveset tudtunk megvalósítani. Ha valaki igényesebb, azt is megkérdezi önmagától: mit rontottam el, mit kell másképpen tennem?

Jézus utolsó szavai, amiket mennybemenetele előtt mondott, irányt adhatnak számunkra. Jézus tanítása szerint az Ő “nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek.” (Lk 24,47). Jézus a bűnbocsánat előtt megtérésről beszél. A megtérés azt jelenti, hogy Isten felé fordulok, megváltozik a gondolkodásmódom, Őt helyezem életem középpontjába. Az Ő szeretetének a tüzében ismerem fel, hogy bűnös vagyok, és az Ő szeretete indít engem a bűnbánatra. Ha ezt a “lelki utat” végig tudom járni, akkor nem lesz nehéz megbánni a bűneimet. Nem véletlen, hogy Jézus messiási működését a megtérésre való felszólítással kezdi: “Az idő betelt: közel van az Isten Országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében” (Mk 1,15). Jézus tanítása a megtérésre irányul, ami magával hozza az erkölcsi megtisztulást is.