2022-05-16-hétfő

2022. május 16.
Húsvét 5. hét hétfő, Nepomuki Szent János vértanú emléknapja

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 14,21-26

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz:
„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki.”
Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt:
„Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?”
Jézus így folytatta:
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.”

Elmélkedés

“S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre” (Jn 14,26)

A mai evangéliumban Júdás Tádé apostol egy nagyon elgondolkodtató kérdést tesz fel Jézus számára: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?” (Jn 14,22). Ennek a kérdésnek az előzménye az, hogy Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy Ő elmegy, de az Atya majd más vigasztalót ad nekik, az Igazság Lelkét, aki örökre velük marad (Jn 14,16). Más szavakkal: Jézus miért nem marad velük? Miért nem ő saját maga nyilatkoztatja ki magát az világnak? Miért bízza ezt az apostolokra? Ezt a kérdést később a II. század végén mások is, Celzus és Porfiriusz is feltették (Gál Ferenc: János evangéliuma, 265. old.)

Jézus válaszát akkor értjük meg, ha ismerjük a Vigasztaló Szentlélek értelmezését. Az eredeti görög szövegben a „Paraklétosz” szó szerepel, aminek több jelentése is van. Jelent közvetítőt, közbenjárót, segítőt, pártfogót és jelenthet ügyvédet is. A latin az „Advocatus” szóval fordítja. Tehát úgy lehet értelmezni, hogy a Szentlélek Jézus utódja, az „Igazság Lelke”, az Evangélium szerint „Jézus Lelke”, aki elvezeti az embereket a teljes igazságra (Farkasfaly Dénes: Testté vált Szó 3, 39. old.) A Szentlélek vezetése jelentheti az Isten mélyebb ismeretét, de azt is jelentheti, hogy egy adott helyzetben a Szentlélek jelzi, hogy mit kell tennünk. Más szavakkal: Isten a Szentlélek által bennünk van és Ő indít minket a cselekvésre.

Mi az üzenet számunkra? Nekünk is a bennünk levő Szentlélek segítségét kell kérnünk, hogy mutasson utat számunkra. Az Egyház pedig azért kéri a Szentlélek kiáradását, hogy az Atya útmutatását megismerjük és legyen erőnk ezt az igazságot megvalósítani. Jézus a Szentlélek közvetítésével adja meg az útmutatást számunkra.

A mai napon az Egyház Nepomuki Szent Jánosra (+1393) emlékezik, akinek szüksége volt a Szentlélek segítségére, hiszen a cseh király azt kívánta tőle, hogy árulja el neki, amit a királynő szentgyónásban mondott. A Szentlélek erejét elfogadva ő kitartott a gyónási titok megtartása mellett, ezért a Károly hídról a Moldva folyóba vetették.