2022-05-17-kedd

2022. május 17.
Húsvét 5. hét kedd, Boldog Scheffler János vértanú emléknapja

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 14,27-31a

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.«
Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”

Elmélkedés

“Az én békémet adom nektek.” (Jn 14,27)

Ha figyelmesen olvassunk az Evangéliumot, felfedezhetjük, hogy Jézus gyakran tesz olyan kijelentéseket, melyekkel szinte provokál. Ezek kérdéseket ébresztenek bennünk. Ilyen a mai evangélium is: nem azt mondja, hogy békét adok nektek, hanem hogy “az én békémet adom nektek” (Jn 14,27), majd még hozzáfűzi azt is: “Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek” (Jn 14,27). Az emberben rögtön felmerül a kérdés, miben különbözik az Ő békéje attól a békétől, amit a világ ad.

Jézus az evangélium további részében választ is ad a kérdésünkre: a béke forrása Ő saját maga, Ő, aki közöttünk van. “Elmegy” az Atyához, de “visszajön” (Jn 14,28). Ő nekünk ajándékozza magát. Így ad békét. Itt van a nagy különbség Jézus békéje és a világ békéje között. Jézus békéje ajándék, a világ pedig az mondja, hogy a békéért meg kell harcolni. Gyakran azt hangoztatják, hogy csak erőfölénnyel lehet fenntartani a békét. Ez alapjában elhibázott felfogás, mert amíg a másikban ellenséget látunk, addig bár ideig-óráig elkerülhető lesz a háború, de igazi béke nem lesz. Mindig fennáll a veszélye annak, hogy borul az egyensúly, és akkor vége a békének.

Mi a mai szentírás üzenete számunkra? Nehéz helyzetünk lehetőséget biztosít arra, hogy magunkba mélyedjünk és megkeressük belső feszültségeink, háborgásaink, vagy háborúink belső okait azért, hogy feloldhassuk őket. Tapasztalatból tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat, mert mindig igazolni próbáljuk haragjaink jogos voltát és úgy gondoljuk, hogy amíg nem egyenlítjük ki a számlát, addig nem tudunk megbocsátani és béke sem lesz. A csendes imádság, Isten közelsége azonban lehetőséget ad arra, hogy a vitás kérdések okait magasabb szempontból, Isten szemével nézzük. Ez a látás lehetőséget adhat az események újraértékeléséhez, a megbocsátáshoz és a békéhez. Használjuk ki ezt a lehetőséget!

A mai napon az Egyház Boldog Scheffler Jánosra (+1952) emlékezik, aki a Szatmári egyházmegye vértanú püspöke. A róla szóló leírások szerint amikor rendőrségi kihallgatásra vitték, mindig a fájdalmas rózsafüzért imádkozta és amikor a negyedik tizedhez ért, ezt mondta: „Uram, ha akarod én is felveszem keresztemet” (Mindszenty József és kortársai, 140. old.). Szavai jelzik, hogy Isten közelében békés szívvel rá mert hagyatkozni Isten akaratára.