2022-05-24-kedd

2022. május 24. kedd
Szűz Mária, a keresztények segítsége – emléknap

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 1,18-23

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt:
„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
„Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: »Velünk az Isten. «”

Elmélkedés

“Velünk az Isten.” (Mt 1,23)

A mai ünnep, Szűz Mária, a keresztények segítsége ünnepe több történelmi eseményre vezethető vissza. A keresztények a Boldogságos Szűz segítségének tulajdonították a nándorfehérvári diadalt (1456), a lepantói győzelmet (1571), Bécs felszabadulását (1683), továbbá azt is, hogy VII. Piusz pápa 1814. május 24-én Napóleon fogságából visszatérhetett Rómába  Először a pápa a szent város területén rendelte el az emléknap bevezetését, később az ünnep a szalézi rend segítségével az egész világon elterjedt.

Az ünnep teológia üzenete a Szentírásban található. Jézus, a Második Isteni Személy megtestesülésével Isten közöttünk van, „velünk van” (Mt 1,23) A Boldogságos Szűz Mária Égi Édesanyánk. Jézus édesanyja Szent Fia elé viszi a kéréseinket. Mária segít megfogalmazni azokat és közvetíti felénk Isten kegyelmét, szeretetét. Ez a közbenjáró segítség mutatkozik meg például a kánai menyegzőn, ahol Mária szól Jézusnak, hogy a lakodalmas házban elfogyott a bor. Jézus édesanyja kérésére teszi az első csodát (Jn 2,11).

Mi az üzenet számunkra? Ahogyan egy gyermek az édesanya közelében keres menedéket, úgy a keresztény ember nehézségek idején Égi Édesanyjához fordul segítségért. A hívő ember ezt a segítséget meg is tapasztalhatja. Például úgy, hogy Szűz Mária közelében megnyugszik. Világosabban látja, hogy mi az, ami fontos számára. Jobban tudja megfogalmazni a kérését is. A kérés teljesítése után méltán gondolhatja, hogy Mária közbenjárt érte Szent Fiánál.

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Templom építése is Mária segítő szeretetének a megtapasztalására vezethető vissza. Az 17 század végén itt élő Janoschitz Mátyás is Mária közbenjáró segítségét kérte a Rákóczi szabadságharc idején. A háború befejezésekor a békét ezért Égi Édesanyánk közbenjáró segítségének tulajdonította és a Segítő Szűz Mária tiszteletére egy kápolnát építtetett (1706). Később a kápolna mellett felépített nagy templomot már Sarlós Boldogasszonyról nevezték el. A régi fogadalmi képet azonban átvitték az új templomba, s itt ma is megtekinthető. Mi is háborús időket élünk. Kérjük Szűz Mária közbenjáró segítségét, hogy Jézus adja meg azt a belső békét, aminek a segítségével a világ békéjéért fáradozhatunk.