2022-05-25-szerda

2022. május 25.
Húsvét 6. hét szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 16,12-15

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

Elmélkedés

“az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13)

Az elmúlt napokban a Szentlélek tulajdonságairól, hatásairól hallottunk. Ő az ügyvéd, a szószóló is. Ő az, aki leleplezi a bűnt, aki rávilágít a  lényegére: a bűn elfordít bennünket Istentől. A mai evangéliumban pedig arról hallunk, hogy Ő az Igazság Lelke, “aki elvezet a teljes igazságra” (Jn 16,13).

Amikor erről hallunk, felvetődhet bennünk a kérdés: “Mi az igazság?” (Jn 18,38) Ezt kérdezte Pilátus is Jézustól, amikor Ő azt mondta, azért jött, hogy “tanúságot tegyen az igazságról” (Jn 18,37). Tudjuk, hogy sokféle dolgot lehet mondani, ami megfelel a valóságnak, tehát igaz állításnak lehet nevezni. Ilyen például a természeti törvények valósága. Vagy ilyen egy-egy eseménynek a valóságnak megfelelő elmondása.

De Jézus arról az igazságról beszél, ami életünknek értelmet és célt ad. Ez az igazság pedig az, hogy szeret minket Isten. Annyira szeret, hogy egyszülött Fiát adta az üdvösségünkért. Jézus nem mond semmit Pilátus vállvonogatására és kérdésére, mert ott áll előtte az Igazság, az Isten Fia, akit a bűnös világ elutasított, de aki szenvedett és meghalt értünk. Erről tanúskodik a Szentlélek.