2022-06-11-szombat

2022. június 11.
Szent Barnabás apostol ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 10,7-13

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait:
Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére.
Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.

Elmélkedés

“Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot!” (Mt 10,10)

Az Egyház Szent Barnabás apostol ünnepén az apostolok szétküldéséről szóló részt olvastatja fel, amelyben Jézus a lelkükre köti, hogy küldetésüket csak Isten erejében bízva, szegényen teljesítsék: “Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot!” (Mt 10,10) Nem véletlenül választotta az Egyház ezt az evangéliumi részt, mert a Isten erejére való támaszkodás Szent Barnabás egyik jellemző tulajdonsága volt. Ő úgy vált ismertté, hogy ennek az evangéliumi résznek a hatására családi vagyonát elosztotta a szegények között és így csatlakozott az apostolokhoz (ApCsel 4,37). Az ő  tekintélyének köszönhette Szent Pál, hogy a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok befogadták a korábban keresztényüldözőként ismert Sault (Szentek élete 261. old).

Amikor Jézus tanítványainak adott parancsáról hallunk, felvetődhet bennünk a kérdés: miért jelent az ember életében nagy kísértést a pénz és a gazdagság, és miért jelent nagy csalódást, ha valaki ennek a kísértésnek enged. Tapasztalatainkból tudjuk, hogy az ember biztonságra vágyik. A pénz pedig kísértésként úgy jelenik meg, mint ami ezt a biztonságérzetet megadja. Sokan úgy gondolják, ha van elég pénzük, akkor az megóvja őket  a váratlan helyzetektől, meg tudja óvni például az egészségüket, ha pedig megbetegszenek, akkor meg tudják venni azokat a gyógyszereket, ami a gyógyulásukhoz szükséges.

Ha a történelemre visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy a járványok és a háborúk mindig megingatták a pénz hatalmába vetett téveszmét. Az utóbbi hónapokban is megtapaszthattuk, hogy a pénz nem jelent biztonságot. Társadalmi szinten gazdag országok kényszerültek arra, hogy szegényebb országoktól vegyenek orvosi eszközöket. Személyes szinten pedig a gazdagabb emberek élhették át, hogy a személyes kapcsolatok többet érnek a vagyonnál. Egyedülálló gazdagabb emberek meg tudták rendelni lakásukba a drágább ételeket, de pénzükön nem tudták megvásárolni azt, hogy a családtagok meglátogassák őket. A szegényebb nagycsaládoknál ezek az ingyen tett látogatások természetesek voltak. Mindez arra figyelmeztet minket, hogy mi se az anyagi javaktól várjuk a biztonságot, hanem attól a szeretettől, aminek forrása az Isten, amely emberi kapcsolatokon keresztül árad ránk.