2022-06-13-hétfő

2022. június 13.
11. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,38-42

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
“Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták:
»Szemet szemért, fogat fogért.«
Én pedig azt mondom nektek:
“Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.”

Elmélkedés

“Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal” (Mt 5,39)

A Jézus korával foglalkozó történészek szerint Izraelben és a környező országokban elfogadott volt az ún. “megtorlás törvénye”, ami azt jelentette, hogy  ugyanazt a kárt lehetett okozni az ellenünk forduló bűnösnek, amilyet ő okozott nekünk. Ezt összekapcsolták az igazságosság törvényével. Jézus, aki a cselekedeteket a szeretet parancsa szerint értelmezte, ezt nem fogadta el. Helyette ezt mondja tanítványainak: “Ne szálljatok szembe a gonosszal!” (Mt 5,39).

A tanításhoz adott példákból kiderül, hogy Jézus itt nem a Gonosz lélekre gondol, hanem azokra az emberekre, akik gonoszságot követnek el. Aki megüti az arcunkat, aki el akarja venni a ruhánkat, akik egy mérföld megtételére kényszerít. A Szentírással foglalkozó tudósok szerint Jézus nem zárja ki az önvédelmet vagy a közösségi igazságszolgáltatást, hanem azt mondja, hogy legyünk türelmesek a vétkessel szemben, adjunk számára lehetőséget a megtérésre.  (Jakubinyi György: Máté, 69.old.) Nem a bosszú, hanem  a másik iránti jóakarat vezérli.  (Joachim Gnilka: Máté, 178. old.) Arra is gondolhatunk, hogy ha önmagunkban – Isten kegyelme segítségével – nem tudjuk megtörni a bosszú és a gyűlölet hullámait, akkor a világban ezek ereje növekedni fog. Ha azonban képesek vagyunk a megbocsátásra, akkor van esélyünk arra, hogy a világ jobbá válik.

A mások támadásait lelkében feldolgozni tudó lelki magatartásra jó példa Árpádházi Boldog Jolán, aki a gnieznói hercegnek, Boleszlávnak volt a felesége. Az udvarban levő gonosz tanácsadók megpróbálták férjét ellene és az Egyház ellen hangolni. Ő nem fordult szembe a férjével, hanem idő adott arra, hogy a gonosz tanácsadók szándékaira fény derüljön. Szeretetének az lett a következménye, hogy férjével a harmonikus házastársi kapcsolat helyreállt. “Visszakapott mindent: ura szeretetét, tiszteletét, elismerését” (Szentek élete, 798. old.).