2022-06-18-szombat

2022. június 18.
11. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 6,24-34

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Senki sem szolgálhat két úrnak: Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek:
„Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?
És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy »Mit együnk?« vagy: »Mit igyunk?« vagy: »Mibe öltözzünk?«! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.”

Elmélkedés

“Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek” (Mt 6,33)

A mai evangéliumban Jézus tanítását halljuk azoknak, akik aggódnak a holnap miatt, akik azzal foglalkoznak, hogy mit esznek, mit isznak, és milyen ruhát vesznek fel. Jézus ezt mondja: „Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá” (Mt 6,33). Amikor ezeket a szavakat halljuk, felvetődhet bennünk a kérdés: nem hordoz-e veszélyt Jézus tanítása? Első hallásra úgy tűnhet, hogy Jézus kényelmes belenyugvásra buzdít, nem serkent a többre, a teljesebbre.

Ha azonban az evangélium üzenetét nézzük, felfedezhetjük, hogy nem a kényelmes belenyugvásra indít minket, hanem a felesleges félelmektől és az aggódástól akar minket megszabadítani. Isten országának keresése azt jelenti, hogy nem veszünk el a földi élet részleteiben, hanem arra gondolunk, ami az üdvösségünket szolgálja. Ez viszont nagyfokú aktivitást kíván. Így például nem szabad azon gondolkodunk hosszasan, hogy milyen válogatott ételeket együnk, mert ettől nem függ az üdvösségünk, hanem azon kell gondolkodnunk, hogy adunk-e ételt a mellettünk levő nélkülözőnek. Hívő emberként nem azon kell gondolkodnunk, hogy milyen ruhát vegyünk magunknak, hanem azon, hogy szabadidőnkben meglátogatjuk-e a beteg hozzátartozóinkat, ismerőseinket.

Mi az üzenet számunkra? A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyobb öröm ételt adni az éhezőnek, vagy meglátogatni a beteget, mint jókat enni, vagy szép ruhába öltözködni, mert ezeken a találkozásokon keresztül Isten szeretetét közvetítjük, és a szeretet visszahat ránk. Nemcsak a testi éhségünk fog csillapodni, hanem a lelki szeretetéhségünk is. Ez a szeretettel való táplálkozás az, ami lendületet adhat a holnapnak is. Az evangélium szavaival élve: a szeretet „gondoskodik a holnapról”.

A mai napon az Egyház Szűz Máriára emlékezik, akit azért nevezünk boldognak, mert rá mert hagyatkozni a kegyelemre. A kegyelemben kapott szeretet boldoggá tette őt.