2022-06-21-kedd

2022.06.21.
12. évközi hét kedd, Gonzága Szent Alajos emléknapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 7,6.12-14

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

„Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!”

Elmélkedés

„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!” (Mt 7,12)

Gyakran hivatkoznak arra, hogy Jézus tanításában találhatók olyan mondások, amelyek más népek bölcsességi mondásaiban vagy erkölcsi kódexeiben is jelen vannak. A legtöbbször az aranyszabályra hivatkoznak, amely így szól: „Amit nem kívánsz magadnak, azt ne csináld másoknak!” (Jakubinyi György: Máté, 91. old.). Ebben a mondatban valóban mély emberség húzódik meg. Úgy is megfogalmazhatnánk: Ne árts másoknak, neked is fáj, ha neked ártanak! Észrevehető, hogy a mondat tagadó jellegű, aminek a lényege: Ne csinálj rosszat!

Ha figyelemmel olvassuk az evangéliumot, felfedezhetjük, hogy Jézus tanítása és a bölcsességi mondás között lényegi különbség van. Jézus nem csupán visszatart a rossztól, hanem kifejezetten buzdít a jóra: „Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!” (Mt 7,12). Jézus tanításában a teljesség igénye van. Kevés, ha nem csinálunk rosszat, a jót kell tennünk. Ez a tanítás majd így válik teljessé: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt 19,19) (Ortensio da Spinetoli: Máté, 237. old.). Végül Jézus a saját áldozatos szeretetét állítja példaképül elénk: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34).

Mi az üzenete számunkra a mai evangéliumnak? – kérdezhetjük. Minket is kísérthet az a mondás, ami régebbi korokban sokszor elhangzott: „Csak bűnt ne!”. Igaz az, hogy bűnt nem szabad elkövetnünk, de a keresztény embernek nem szabad azzal megelégednie, hogy sikerül elkerülnie a bűnt. A szeretetparancs elsődlegességét és ezzel hirdetésének szükségességét ismerhette fel Szent Pál apostol, amikor így sóhajt fel: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16). Ha szétnézünk a környezetünkben, észrevehetjük, hogy a bizonytalan világ ezt várja tőlünk. Az embereket elsősorban nem a szép eszmék hirdetése, hanem annak megvalósulása érdekli. Ahol az evangéliumi szeretet hiteles formában megjelenik, ott követői is vannak.

A mai napon az Egyház Gonzága Szent Alajosra (1568-1591) emlékezik, aki mindent megtett azért, hogy szavaival és tetteivel tanúságot tegyen az Evangéliumról. A fiatal jezsuita szerzetesnövendék társaival együtt gyógyította korának népbetegségét, a pestist.  A járvány őt sem kímélte. Rövid időn belül megkapta a betegséget és az örökkévalóságba költözött. Lelkesedésével és áldozatos szeretetével a keresztény ifjúság egyik példaképévé vált.