2022-06-25-szombat

2022. június 25. szombat
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,41-51a

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá:
„Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.”
Ő azt felelte:
„Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

Elmélkedés

“Szavait anyja mind megőrizte szívében” (Lk 2,51)

Tegnap ünnepelte az Anyaszentegyház Jézus Szentséges Szívének ünnepét, a mai napon pedig égi Édesanyánknak, a Boldogságos Szűz Máriának szívére emlékezik. Az ünnep eredete a XII. századra nyúlik vissza, de a Világegyház csak a XX. századtól tette ünneppé. XII. Piusz pápa 1942-ben a háború borzalmait látva felajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-ben általánossá tette az ünnepet és annak a napját augusztus 22-re helyezte. Később, 1969-ben, az ünnep a Jézus Szíve ünnepe utáni szombatra került.

Érdemes megjegyezni, hogy Szent II. János Pál pápa 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600-adik és az efezusi zsinat 1550-edik évfordulója alkalmából meg akarta erősíteni az emberiség felajánlását Szűz Mária Szeplőtelen szívének. Az ellene 1981. május 13-án elkövetett merénylet után azonban a Santa Maria Maggiore bazilikában a felajánlás csak hangfelvételről hangzott el, melyet a pápa 1982. május 13-án Fatimában, majd 1984. március 25-én Rómában, s végül 2000. október 8-án újra Rómában a világegyház összes püspökeivel együtt megismételt.

Mit üzen számunkra ez az ünnep? – kérdezhetjük. Történelmi forrásokból tudjuk, hogy a „szív” az emberiség egyik ősfogalma. A szív nem csupán az emberi érzelmeknek a helyét jelenti, hanem magát az embert, annak lényegét, amelyből az emberi cselekedetek forrásoznak. Szűz Mária esetében ez az jelenti, hogy Ő teljes szívvel fogadta be Jézust, hordozta őt, majd később ugyanezzel az odaadással hallgatta fiának szavait. Erről hallunk a mai evangéliumban. Szűz Mária, miután Szent Józseffel együtt megtalálta 12 éves fiát a Jeruzsálemi templomban, és hallgatta Jézus magyarázatát, “szavait mind megőrizte szívében” (Lk 2,51)

Bíznunk kell abban, hogy a Boldogságos Szűz Mária ma is figyel az Egyház és az Egyház tagjainak kéréseire. Így a mi kéréseinket is a szívébe fogadja és közvetíti Szent Fia, Jézus felé.