2022-06-30-csütörtök

2022. június 30.
13. évközi hét, csütörtök

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 9,1-8

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához:
„Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”
Néhány írástudó erre azt gondolta magában:
„Ez káromkodik.”
Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette:
„Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyernek bűneid!«, vagy ha azt mondom: »Kelj föl, és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!”
A bénához fordulva folytatta:
„Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!”
Az ember fölkelt és hazament.
Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Elmélkedés

“Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: »Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!«(Mk 9,2)

A mai Evangéliumban egy gyógyítás-történetet hallunk. A történet szerint hordágyon egy bénát hoznak Jézus elé. Ő először megbocsátja a bűneit, majd meggyógyítja őt testi betegségéből is. Ezeket a szavakat mondja: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” (Mt 9,6). Erre ő felkel és hazamegy.

A Szentírást magyarázók két fontos részletre is felhívják a figyelmet. Az egyik részlet szerint Jézus a gyógyításnál figyelembe veszi a beteget hordozó emberek hitét. Jézus az ő hitük láttára (Mt 9,2) gyógyítja meg a beteget. A másik fontos részlet az, hogy Jézus először megbocsátja a béna bűneit, s csak utána gyógyítja meg testi betegségéből.

Mit üzen számunkra a mai napon az Egyház?

Az egyik ilyen fontos üzenet az, hogy Jézus számára fontosabb a beteg lélek gyógyítása. Jézus azért jött, hogy az embert megszabadítsa a bűntől. Jézusnak ez a tette is jelzi, hogy a megváltás már elkezdődött. Jézus elsősorban nem a testi bajokat orvosolja, hanem minden baj gyökerét, a bűnt írtja ki (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 110. old.). A lelki gyógyulás az, ami segítheti a beteg testi gyógyulását.

A másik fontos üzenet az, hogy egy ember lelki és testi gyógyulása érdekében sokat tehetnek azok, akik mellette állnak, akik Jézushoz viszik őt.

A harmadik fontos üzenet az, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik másokat segítenek. A gyógyult öröme dicsőítésre indítja őket, Isten dicsőítése pedig gazdagítja, gyógyítja az ember lelkét, ami hatással van az egész életére.