2022-07-04-hétfő

2022. július 4.
14. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 9,18-26

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte:
„Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!”
Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában:
„Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.”
Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt:
„Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.”
Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt:
„Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!”
Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

Elmélkedés

“tedd rá kezedet, és életre kel!” (Mt 9,18)

A mai evangéliumban két csodáról hallunk. Az egyik a zsinagóga elöljárója lányának feltámasztása, a másik egy tizenkét éve vérfolyásban szenvedő asszony meggyógyítása (Mt 9,18-26). Mind a két ember kifejezi a hitét. Az elöljáró leborul Jézus előtt, majd követi őt, a beteg asszony pedig megérinti a ruhája szegélyét (Mt 9,20-22). A Szentírás tudósai megjegyzik, hogy a ruha szegélyén levő négy bojt az öltözet legszentebb része volt, ami a törvény előírásaira emlékeztetett (Jakubinyi György: Máté, 115. old.). A leírás szerint mind a ketten meggyógyultak.

Ortensio da Spinetoli néhány nagyon fontos részletre hívja fel a figyelmet, ami az első olvasásra talán nem tűnik fel számunkra, de az evangélium üzenetéhez tartozik. Jézusnak gyógyító ereje nem elsősorban a testi gyógyításra irányul, hanem a lélek gyógyítására, vagyis a halott lány és a beteg asszony üdvösségére. A zsinagóga elöljárója nem azt kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg a lányát, hanem azt kéri, hogy tegye rá a kezét és “keltse életre” (Mt 9,18). Az “életre keltésben” benne van a feltámadás hite is.

Jézusnak a szavai is, amiket a meggyógyult asszonynak mond, elsősorban nem az egészségére, hanem az üdvösségére irányulnak. Egyes bibliafordításokban Jézus nem azt mondja, hogy „hited meggyógyított” téged, hanem azt, hogy “hited megtartott téged” (Mt 9,22). Ez pedig nem a testi gyógyulásra vonatkozik csupán, hanem az asszony üdvösségére is (Spinetoli: Máté, 296. old.). Tehát a gyógyítások középpontjában az ember teljes gyógyulása – egészsége és az üdvössége – áll.