2022-07-07-csütörtök

2022. július 7.
14. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 10,7-15

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait:
„Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.”

Elmélkedés

“Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét.” (Mt 10,12)

A mai evangélium a tegnapi folytatása. Jézus küldi apostolait, hogy hirdessék: “elközelgett az Isten országa” (Mt 10,7). Jézus emellett felhívja figyelmüket a küldetés néhány fontosabb részletére, módjára. Az apostolnak rá kell hagyatkoznia Isten erejére, ezért küldetését szegényen, eszközök nélkül kell teljesítenie (Mt 10,9-10). Az is fontos útravaló, hogy az apostolnak békés lelkülettel köszöntenie kell a ház népét: “Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét.” (Mt 10,12).

A lelki élet mesterei fontosnak találták, hogy az utóbbi részhez gondolatokat fűzzenek. Aranyszájú Szent János szerint az apostolnak azért kell előre köszönnie, hogy kifejezze a tiszteletet a másik iránt. Az ő feladata Isten örömhírének közvetítése, amelyben Isten megelőlegezett szeretete nyilvánul meg. Az apostol ezt a szeretetet közvetíti. Szent Jeromos azt mondja, hogy az apostolnak imádkozva kell a házba lépnie, és akkor képes lesz arra, hogy a házban levő viszályokat lecsendesítse. Az imádság Isten békéjét közvetíti az emberek felé. (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea I, 323. old.)

Hogyan kell ezeket a gondolatokat a mi életünkre alkalmazni? – kérdezhetjük. Nagyon sokszor a mi életünkben is előfordulhat, hogy belépünk egy házba, meglátogatjuk rokonainkat, ismerőseinket, akikről tudjuk, hogy családjaikban megoldatlan problémák, békétlenségek vannak. Jézus tanításából sokat okulhatunk. Látogatásunkat úgy kell felfognunk, mint küldetést. Ahhoz, hogy Isten szeretetét tudjuk közvetíteni, napokkal korábban kell imádkoznunk a család tagjaiért, és személyiségüket elfogadva, helyzetüket jobban megértve, értük felelősséget érezve fel kell szítani szívünkben a szeretet irántuk. Nem az érzelmi szeretet, hanem a jóakaró szeretetet. Ha erre képesek vagyunk, akkor képesek leszünk arra is, hogy békés szívvel, mosolyogva lépjük át házuk küszöbét, szeretettel tudjuk köszönteni őket és Isten békéjét tudjuk közvetíteni feléjük.