2022-07-09-szombat

2022. július 9.
14. évközi hét, szombat
a Boldogságos Szűz Mária szombatja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 10,24-33

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
„Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.”

Elmélkedés

“Ne féljetek hát” (Mt 10,31)

A mai Evangélium Jézusnak több mondását is tartalmazza, amelyeknek közös üzenete: „Ne féljetek” (Mt 10,31). Üzenetét három gondolat köré csoportosítja. Ne féljünk attól, hogy az igazság rejtve marad! Ne féljünk azoktól, akik csak a testet tudják megölni!  Ne féljünk a tanúságtételtől! Jézus azt is megmondja, hogy miért nem kell félnünk a fenyegető eseményektől. Azért, mert Isten gondoskodik rólunk.

A Szentírást magyarázók rámutatnak arra, hogy Jézus egy képpel hívja fel a figyelmet Isten gondoskodó szeretetére. Ha a Mennyei Atya figyelme egy kis verébre kiterjed, akkor mennyivel inkább gondot visel azokra, akiket kiválasztott, akikért Fia, Jézus az életét adta, és akiknek a feladata Isten örömhírének továbbadása (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 130. old.).

Jézus szavai korunkban is időszerűek. Sőt, mivel világunk nagyon összetett, a legtöbb ember nem is félelmet érez, hanem inkább szorongást. Ennek az oka az, hogy nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mitől fél, hanem általános félelem lesz úrrá rajta. Ezt a félelmet csak úgy lehet feloldani, ha arra gondolunk, hogy Isten velünk van, és Vele együtt vívjuk meg hétköznapi küzdelmeinket. Szépen fejezi ki ezt a gondolatot Ernst Barlach „Isten tenyerén” című képe. A rajzon egy kis törékeny ember látható, aki szinte belesimul egy nagy kézbe, Isten tenyerébe. Az ember teste bár törékeny, de mosolya jelzi, hogy biztonságban van.

A mai szombaton a Boldogságos Szűz Máriára emlékezünk. A Boldogságos Szűz Mária Jézus szeretetét közvetíti felénk. Ezzel magyarázható, hogy Égi Édesanyánkat szerető hívő emberek különös módon megérezhetik Isten gondoskodó jóságát.