2022-07-13-szerda

2022. július 13.
15. évközi hét szerda

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 11,25-27

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását:
„Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.”

Elmélkedés

“elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek” (Mt 11,25)

A mai evangélium lehetőséget ad arra, hogy arról elmélkedjünk, mit kell tennünk azért, hogy Isten Országát befogadjuk A tanítás szerint nem “bölcseknek” és “okosaknak”, hanem “kicsinyeknek” kell lennünk, hogy a Jézus által adott kinyilatkozatást befogadjuk. Ahhoz azonban, hogy Jézus tanítását megértsük, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit jelentenek a “bölcs”, az “okos” és a “kicsiny” fogalmak.

Aranyszájú Szent János megjegyzi, hogy Jézus itt nem az igazi bölcsességről beszél, hanem arról a “bölcsességről”, aminek az írástudók és a farizeusok képzelték önmagukat, és amit önmagukról állítottak. Így a bölcsességük valójában önteltséget, “gőgöt” jelentett. Szent Ágoston szerint ebben az esetben az okosságot és a bölcsességet “gőgként” kell értelmeznünk, a kicsinységet pedig a gőggel ellentétes tulajdonságnak, az “alázatnak”. Jézus szavait tehát így kell értelmeznünk: Jézus Isten Országának titkait elrejtette a gőgösek előtt és kinyilatkozatta az alázatosoknak. (Szent Tamás, Catena aurea, 362. old.)

Jakubinyi György folytatja az elmélkedést, idézve Jézus szavait: “az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni ” (Mt 11,27). Ez azt jelenti, hogy Jézus kinyilatkozatása által nemcsak elméleti tudást kapunk Istenről, hanem be tudunk pillantani a Szentháromság életébe, misztériumába. “A hitből kapott ismeret kitágíthatja a mi látókörünket is. Választ kapunk arra, hogy Istennek mi a terve a világgal és velünk, felismerhetjük, hogy milyen eszközökkel vezet örök célunk felé.” (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 143. old.)

Mi az üzenet számunkra? Ha meg akarjuk ismerni Isten tervét a világgal és velünk, nekünk is alázatosan „kicsinyekké” kell válnunk. Ha hitelesen tudunk beszélni Istenről, akkor ez a „kicsinység” mások számára is példává válhat.