2022-08-03-szerda

2022. augusztus 3.
18. évközi hét szerda

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 15,21-28

Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte:
„Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!”
Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték:
„Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!”
Jézus kijelentette:
„Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.”
Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal:
„Uram, segíts rajtam!”
Ő így válaszolt:
„Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!”
Mire az asszony:
„Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!”
Erre Jézus így szólt hozzá:
„Asszony! Nagy a te hited! Legyen hát akaratod szerint!”
És a lánya meggyógyult még abban az órában.

Elmélkedések a napi Evangéliumról

„Asszony nagy a te hited. Legyen hát akaratod szerint” (Mt 15,28)

A mai evangélium egy kánaáni asszony hitét állítja elénk példaképül. Az asszony segítséget kér Jézustól, mert gyermeke beteg, „kegyetlenül gyötri a gonoszlélek” (Mt 15,22). Jézus először visszautasítja, de az asszony kérését elfogadva, meggyógyítja a lányát. „Asszony nagy a te hited. Legyen hát akaratod szerint” (Mt 15,28)

Az Evangéliumot olvasva a kánaáni asszony hite tárul fel az olvasó előtt. Érdemes kitartó hitének egyes részletein elmélkedni. Az asszony először kifejezi a hitét, Jézust „Urának”, „Dávid fiának” nevezi. (Mt 15,22). Amikor Jézus azt mondja, hogy a küldetése „Izrael házának elveszett juhaihoz szól”, megismétli a kérését: „Uram, segíts rajtam” (Mt 15,25). Végül, amikor Jézus egy számára nehezen elfogadható képet használva azt mondja, hogy „nem helyes elvenni a gyermekektől a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak”, nem sértődik meg, hanem találó képpel válaszol: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról” (Mt 15,27). A Szentírás tudósai megjegyzik, hogy az Evangélium az asszony hitének példaképül állítása mellett jelzi, hogy a pogányok is részesülnek a kegyelemben (Jakubinyi György, Máté evangéliuma, 186. old.).

Mit üzen számunkra az Evangélium? A mi küldetésünk is elsősorban a családunkban, környezetünkben élő emberekhez szól. Például a szülőknek is elsősorban a gyermekük nevelésével kell foglalkozniuk, nem hivatkozhatnak arra, hogy más gyermekek nehezebb helyzetben vannak. A felnőtt gyermekeknek is elsősorban beteg szüleik gondozásával kell foglalkozniuk. Ugyanakkor, mivel küldetésünk minden emberhez szól, nem zárkózhatunk be a templomainkba vagy családjaink körébe, hanem állapotbeli kötelességeink teljesítése mellett másokat is segítenünk kell. Végül Jézus minket is „próbára tehet”, mint a kánaáni asszonyt, és a próbatétel a mi javunkat, üdvösségünket szolgálja.