2022-09-19-hétfő

2022. szeptember 19.
25. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 8,16-18

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
„Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.”

Elmélkedés

„Akinek ugyanis van, az még kap hozzá” (Lk 8,18)

A mai evangélium Isten országának terjedéséről szól. Jézus ezzel kapcsolatban a lámpa képét használja. A lámpának az a rendeltetése, hogy világítson. Azért teszik tartóra, hogy feladatát el tudja látni. Ha valaki letakarja a lámpát, vagy az ágy alá teszi, akkor nem rendeltetésszerűen használja. Ebből a képből kiindulva mondhatjuk azt, hogy Isten jó-hírének belső természete, rendeltetése, hogy terjedni akar. Az Evangéliumot ezért hirdetni kell.

A másik fontos üzenet az, hogy az ember az Evangélium hirdetése közben annak tartalmától egyre gazdagabbá válik. Ha azonban a hirdető nem adja tovább, akkor egyre szegényebb lesz (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 191. old.). A lelki élet mesterei is felhívják a figyelmet arra, hogy a szellemi és a lelki javak megosztása különbözik az anyagi javak megosztásától. Az anyagi javak felelőtlen osztogatása elszegényítheti, a lelki javak, értékek megosztása gazdagabbá teszi az embert: „Akinek ugyanis van, az még kap hozzá” (Lk 8,18).

Mit üzen számunkra a Szentírás? Szent Pál apostol szavaiból indulhatunk ki: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot” (1kor 9,16). Az apostol elsősorban nem Isten büntetésétől fél, hanem attól, hogy elveszíti azt a kincset, amit Isten rábízott. Az apostol szavai a mi életünkben is igazolódnak. Akkor éljük át még jobban az Evangélium gazdagságát, ha azt másokkal megosztjuk. Így egyrészt újra éljük az örömet, amit az egyéni megtapasztalás jelentett, másrészt az öröm visszatükröződik ránk azok szeméből, akiknek azt továbbadtuk.