2022-09-21-szerda

2022. szeptember 21. szerda
Szent Máté apostol és evangélista ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 9,9-13

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá:
„Kövess engem!”
Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait:
„Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”
Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt:
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!«  Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Elmélkedés

„felállt és követte őt ” (Mt 9,9)

Szent Máté apostol ünnepén az általa írt evangéliumból a saját meghívástörténetét olvashatjuk. Máté a leírás szerint Jézus hívó szavára: „Kövess engem!” (Mt 9,9), „felállt és követte őt” (Mt 9,9). Ezután pedig egy lakomát rendezett, amire Jézust és tanítványait is meghívta. Amikor a farizeusok felrótták a tanítványoknak, hogy Jézus együtt eszik a vámosakkal, Jézus így válaszolt: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket” (Mt 9,13).

Az evangéliumban több olyan kérdés és részlet van, amely elmélyülést igényel. Az egyik: A nép miért tartotta a vámosokat bűnösnek? A Szentírás magyarázói szerint a vámosok, miután kibérelték a vámszedést a rómaiaktól, általában úgy hajtották be a vámot, hogy egy részét eltették maguknak. Ezért a nép bűnösnek tartotta őket. A másik bűnük az volt, hogy tevékenységükkel a megszálló rómaiakat szolgálták (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 111. old.).

A másik fontos kérdés: Jézus miért mondja, hogy nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket? A Szentírás tudósai szerint ennek két magyarázata is lehet. Az egyik szerint az igaznak nincs szüksége segítségre, csak a bűnösnek. A másik magyarázat szerint azokra gondol, akik önmagukat úgymond igaznak tartják, de valójában ők is bűnösök, csak ezt nem ismerik el. Ők gőgjükkel önmagukat zárják ki Jézus szeretetéből. Természetesen Jézus azért jött, hogy mindenkit megváltson a bűneitől, de ők a megátalkodottságuk miatt megmaradnak bűneikben (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 112. old.).

Boldog Hrabanus Maurus (780-856) bencés apát, mainzi érsek és tudós a meghívott apostol neveit értelmezi. A Máté név megajándékozottat jelent, akit Jézus megajándékoz hívó szavával és irgalmas tekintetével. A Lévi név pedig felvétetettet jelent, aki Isten kegyelme által felvétetett a kárhozottak tömegéből és az Egyház tagjává válik (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 295. old.).

Mi Szent Máté meghívástörténetének az üzenete számunkra? Az egyik üzenet az, hogy ha Jézus hív minket, akkor nekünk is fel kell állnunk és követnünk kell őt. A másik üzenet az, hogy Jézus szeretetének tüzében nekünk is át kell élnünk emberi sebzettségünkből és gyengeségeinkből származó bűnösségünket és azt, hogy rászorulunk az Ő segítségére. Így tudunk mi is megajándékozottá válni.