2022-09-27-kedd

2022. szeptember 27.
26. évközi hét kedd

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 9,51-56

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak:
„Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?”
De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket:
„Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.”
Ezután másik faluba mentek.

Elmélkedés

„Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” (Lk 9,56)

Ha a Szentírást olvassuk, abból nemcsak az örömhír tartalmát ismerhetjük meg, hanem azt is, hogy az örömhír hogyan hatott a Jézus közelében levő emberekre. Erre jó példa a mai evangélium is. A mai evangéliumban János apostolt úgy ismerhetjük meg, mint egy indulatos fiatalembert, aki testvérével, Jakabbal együtt a visszautasításukat követően meg akarja büntetni a szamáriaiakat, le akarja hívni az égből a villámot rájuk. Jézus rámutat keresztényhez nem méltó, bosszúálló lelkületükre és újra leszögezi a célját: „Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse” (Lk 9,56).

A Szentíráson elmélkedve feltűnhet, hogy Szent János apostol lelkülete az évek során nagyon megváltozott, sokat nemesedett. Megőrizte lelkesedését, indulatos természetét, de a másképpen gondolkodó emberekben már nem látott ellenséget. Erről tanúskodik az első levele, amelyben a szeretetről ír: „Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne” (1Ján 4,16). Mi történt vele? Isten szeretete átalakította, átformálta őt. A lelkesedése megmaradt, de immár nem mások élete ellen, hanem Isten ügyének képviseletére irányult.

Mi az üzenet számunkra? Az ember jellegzetes adottságain, karakterén nem tud változtatni. De ezeket az adottságokat alakítani, nemesíteni tudja. Ha a szentek életét nézzük, láthatjuk, hogy életük során, Isten szeretetével találkozva, nagy belső átalakuláson mentek keresztül. Szent Pál apostolnak is, miután találkozott Jézussal, nem a karaktere változott meg, hanem az életcélja: nem üldözni akarta Jézust és tanítványait, hanem Jézus tanítványává válva az Evangélium lelkes hirdetője lett.