2022-10-05-szerda

2022. október 5.
27. évközi hét szerda

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 11,1-4

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte:
„Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.”
Jézus erre így szólt hozzájuk:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.”

Elmélkedés

“Uram, taníts meg minket imádkozni ” (Lk 11,1)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy a tanítványok kéréssel fordulnak Jézus felé: „Uram, taníts meg minket imádkozni” (Lk 11,1), Jézus pedig elmondja a Miatyánk-imádságunk legfontosabb részeit. Ez az Atyánk megszólítással kezdődik. Jézus ezzel fejezi ki, hogy mindnyájan az Atya gyermekei vagyunk.

Ebben a mai evangéliumi részben a Miatyánk jézusi imának a Lukács evangéliumban található változatát olvashatjuk. A Szentírást magyarázók szerint lehetséges, hogy Jézus imáját több közösségben is áthagyományozták, s így maradt meg a Máté és a Lukács evangéliumában található két változat (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma 268. old.). Mind a kettő a kinyilatkoztatásnak a része. A mai evangéliumban öt kérés található. Az első kérés az Atya nevének a „megszentelésére”, a második kérés az „Isten országának” eljövetére, a harmadik a „mindennapi kenyérre”, a negyedik a bűnök „megbocsátására”, az ötödik pedig a „kísértésektől” való megóvásra vonatkozik.

Mi az üzenet számunkra? Hétköznapi életünk szempontjából az egyik legfontosabb a bűnök megbocsátásának fontossága, hiszen nagyon sokszor előfordul, hogy másoknak lelki sebeket okozunk, és ezek a sebek nemcsak nekik, hanem nekünk is fájnak. De az is előfordul, hogy nekünk okoznak lelki sebeket és csak nagyon nehezen tudunk megbocsátani. Jézus tanítása szerint az Isten-szeretet és az ember-szeretet ebben az esetben is elválaszthatatlan egymástól, sőt az Isten megbocsátó szeretetében megnyilvánuló szeretet adja az erőt, hogy mi is meg tudjunk bocsátani másoknak.