2022-10-07-péntek

2022. október 7.
Rózsafüzér királynőjének emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 1,26-38

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
„Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt:
„Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki:
„A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt:
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.”

Elmélkedés

“Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1,38)

Biztosan sokan gondolkodtak már azon, hogy a rózsafüzér minek köszönheti népszerűségét. Az emberek imádkozzák nagy bazilikákban, kis vidéki templomokban, vonaton és orvosi várótermekben. A választ egyszerűen meg lehet adni: A rózsafüzér az Istennel kapcsolatban élő keresztény ember útitársa az élet zarándokútján. Titkain keresztül feltárulnak Isten mélységes titkai és szeretetének jelei. A titkok ugyanis, mint az ablakok, rányitják a hívő ember szemét a végtelen Isten egy megnyilvánulására, és a titkon keresztül az egész misztérium közel kerül hozzánk. Az egymást követő titkok pedig az Isten szeretetének kibontakozását is elénk tárják, így például az örvendetes rózsafüzér az öröm terjedése által Isten szeretetének a kiáradását, a fájdalmas rózsafüzér pedig Jézus fájdalmában való elmélyülést. Így segítik elő Jézus értünk hozott áldozatának felismerését is.

A Mária tiszteletéről ismert Montforti Grignon Szent Lajos (1673-1716) Nüsszai Szent Gergelyt (335-394) idézve arról ír, hogy a rózsafüzér titkain elmélkedve képesek vagyunk arra, hogy Jézus arcképét megfessük lelkünkben:

“Lelkünk az üres vászon, azon kell forgatni az ecsetet. Az erények a színek, szép ragyogó színek. Az eredeti minta pedig, amit le kell másolnunk: Jézus Krisztus, az élő és tökéletes mása az Örök Atyának. A festő modellt állít maga elé, és minden ecsetvonásnál rátekint mintaképére; hasonlóképpen a keresztény is Jézus Krisztus életét és erényeit tartja szem előtt, hogy ne mondjon, ne gondoljon, és ne tegyen semmit, ami ne egyeznék Krisztus szellemével. A szent rózsafüzér tizenöt titka hozza szemünk elé az eszményképet: Jézus és Mária életét, amit le kell mintáznunk” (Szentolvasó 61. old.).

A mai evangélium Mária életének azt a fontos eseményét tárja elénk, amely lehetőséget ad számunkra, hogy őt és általa Jézust is jobban megismerjük. Jézus vállalja az Atyától való küldetését és megtestesül egy fiatal leány méhében. Mária az Atya üzenetét közvetítő angyalnak igent mond: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint! (Lk 1,38). Az Evangélium szerint Jézus alázatosan vállalja a küldetést, amit a mennyei Atya bízott rá. Mária is igent mond az Atya akaratára. Életének további szakaszában is ez az akarat indítja őt a cselekvésre. Az örvendetes rózsafüzér szerint Mária Jézust befogadja, hordozza, világra szüli, bemutatja a templomban, majd később, 12 éves korában a templomban a tanítók között találja meg Őt. Jézus ekkor azt mondja neki: “Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” (Lk 2,49). Fiának szavai megerősítették Máriát abban, hogy Jézus küldetést teljesít, és neki is az a feladata, hogy Isten üdvözítő tervét szolgálja.

A Rózsafüzér királynőjének ünnepe üzenet számunkra: Az örvendetes rózsafüzér titkait magunk elé állítva azon elmélkedhetünk, hogy életünk fontos döntéseinél kérünk-e Istentől jeleket, hogy azokat alázatosan követve mi is teljesíteni tudjuk küldetésünket.