2022-11-05-szombat

2022. november 5. szombat
Szent Imre herceg ünnepe

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 12,35-40

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”.

Elmélkedés

“Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.” (Lk 12,35-36)

A mai napon a magyar ifjúság példaképére, védőszentjére, Szent Imrére emlékezünk. Próbáljuk átgondolni, milyen értékei vannak Szent Imrének, amelyek miatt ma is példaképként az ifjúság elé lehet állítani őt.

A témával foglalkozó írók általában szűzi tisztaságát emelik ki. Ezért szokták őt liliommal ábrázolni. A mai evangéliumi rész elsősorban az Istenre várakozó készenlétre hívja fel a figyelmet, amely összekapcsolható a tisztasággal és az Istennek szentelt élettel. Jézus így állítja példaképül az apostolok elé az urukra várakozó szolgákat: “Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.” (Lk 12,35-36). Jézus ebben az esetben az Ő második eljöveteléről beszél, amely váratlanul fog megtörténni. Az indulásra előkészített ruházat és az “égő gyertya” valóban a készenlét jelei.

Az “égő gyertya” azonban a tiszta életet is jelenti. Az embert kísértések a fizikai és a lelki sötétségben érik. Isten kegyelme, szeretete azonban elűzi a sötétséget. A fizikai sötétség álmossá teszi az embert, gyengíti az erejét, kiszolgáltatottá teszi az ösztönének. A világosság nem szünteti meg ezt a vágyat, hanem irányt ad neki. A lelki sötétség gátolja, hogy felismerje a veszélyt, a kísértést. Isten kegyelme, mint világosság felfedi az ember előtt az Istentől kapott vágyak értelmét, és még azt is, hogy a Gonosz mint Lucifer, az elvakító fény hordozója, hogyan téveszti meg az embert.

Mit üzen számunkra Szent Imre? Életrajzírói egy nagyon szép képpel írják le azt a belső küzdelmet, amit önmagában vívott: “lelkében hordozta a lángot, de nem perzselődött meg tőle”. Ebben a küzdelemben Isten kegyelme, szeretete segítette őt, ezért válhatott “égő mécsessé”, világító jellé és példaképpé a fiatalok számára.