2022-11-10-csütörtök

2022. november 10.
32. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 17,20-25

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta:
„Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd, itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek van.”
Azután tanítványaihoz fordult:
„Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: »Nézzétek, itt van, vagy amott!« Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”

Elmélkedés

„Isten országa köztetek van.” (Lk 17,21)

A mai evangéliumi rész egy kérdéssel kezdődik: Mikor jön el az Isten országa? Jézus válaszol a kérdésre: Isten országa nem egy eljövendő esemény, hanem már itt van! “Isten országa köztetek van” (Lk 17,21) – mondja. Jézus szavait hallva felvetődik bennünk a kérdés: Mit jelent az, hogy Isten országa közöttünk van, és hogyan lehet megtapasztalni Isten országának jelenlétét?

Jézus az Evangélium más helyein feltárja előttünk ezt a titkot. Isten országának jelenlétét például ott érezhetjük meg, ahol még nehéz helyzetekben is megtapasztaljuk Isten szeretetének kiáradását. Ez a szeretet arra indít, hogy ne adjuk fel, fogadjuk el Isten szeretetét, és ennek segítségével változtassunk az életünk menetén. “Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Szép példa erre az első Pünkösd. Az emberek a római elnyomás és a nép bűnei miatt bizonytalanságban éltek, de amikor a Szentlélek kiáradt, ez a bizonytalanság feloldódott. Az Egyházból mint Isten országából szeretet áradt ki, amely tömegeket kezdett vonzani (ApCsel 2,41). Egy másik példa Isten országáról, mint a szeretet kiáradásának megtapasztalásáról Jézus válasza Keresztelő Szent Jánosnak. A Keresztelő megkérdezi Jézustól: “Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” (Mt 11,3). Jézus válasza Isten országára, a szeretet országára utal: “Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot” (Mt 11,5). A csodálatos gyógyulások és az, hogy a szegények készen állnak az Evangélium befogadására, jelzik: Isten ereje működik közöttük, Isten országa közöttük van.

Mit üzen számunkra mai evangélium? Isten országa napjainkban is jelen van ott, ahol az emberek – a világban megtapasztalt megoldhatatlan problémák miatt – nem esnek kétségbe, hanem megnyílnak Isten felé és képesek befogadni Isten szeretetét. Isten országa ilyenkor ott van jelen, ahol az emberek a nehézségeik ellenére tudnak ünnepelni, és bár saját terhük is nehéz, képesek mások terheit viselni. Isten előtti megnyílás szükséges ahhoz, hogy megtapasztalhassuk ezt a kegyelmet. Egy példa: Nemrégiben egy idős embert látogattam meg, aki úgy érezte, hogy életének nehézségei miatt a lelke összeszűkült. Miután közösen imádkoztunk és letette életének a terheit, ezt mondta, szinte magának: „Nem hittem abban, hogy a szívemben még ekkora szeretet elfér.” Megnyitotta a szívét, befogadta Isten országát, ami megtisztította őt, és ő képessé vált a szeretet befogadására.