2022-11-14-hétfő

2022. november 14.
33. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 18,35-43

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett:
„Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!”
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta:
„Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte:
„Mit akarsz, mit tegyek veled?”
A vak könyörgött:
„Uram, hogy lássak!”
Jézus így szólt hozzá:
„Láss! Hited meggyógyított téged.”
Azonnal visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent.”

Elmélkedés

„Láss! Hited meggyógyított téged.” (Lk 18,42)

A mai evangéliumi részben egy vak koldus meggyógyításáról hallunk, aki az út szélén ült, amikor Jézus közeledett Jerikó felé. „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!”– kiáltja kétszer is a vak. Jézus pedig hitét látva meggyógyítja őt: „Láss! Hited meggyógyított téged! (Lk 18,42). A történet azzal fejeződik be, hogy a vak „azonnal visszanyerte látását” és „követte őt” (Lk 18,43).

Mélyedjünk el egy kicsit ebben a gyógyítás-történetben! Gondoljuk végig például, hogy a vaknak milyen külső és belső akadályokat kellett legyőznie, hogy Jézus közelébe kerüljön. Belső akadályt jelenthetett nyomorúságos helyzete. Akkor kaphatott segítséget, ha elesettségét az emberek elé tárta. Egy forgalmas út szélére ült, amelyen az északi Galileából érkező zarándokok mindig elhaladtak. Így valószívű, hogy Jézust is ismerhette, hallhatott róla, vagy hallhatta szavait is.

A leírás szerint külső akadályt jelentettek a Jézust követő tanítványok, akik rossz szemmel nézték, hogy a vak megzavarja Jézus ünnepi bevonulását: „csitították, hogy hallgasson” (Lk 18,39) (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 582. old.). A vak azonban erősebbnek érezte a Jézusból kiáradó szeretet, amit már korábban is megtapasztalhatott, és még erősebben kiáltotta: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!” (Lk 18,38). S akkor Jézus magához hívja a vakot, s hitét látva meggyógyítja őt. A Szentírás magyarázói rámutatnak arra, hogy a vak Jézus megszólításának formájával is kifejezi hitét, hiszen a Dávid fia és az Úr megszólítás is messiási felségcímek voltak (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 396. old).

Mi a történet üzenete számunkra? A vak, miután Jézus meggyógyította, rögtön követte őt, vagyis tanítvánnyá vált (Lk 18,43). A másik üzenet pedig az, hogy a vak gyógyulása után Istent magasztalja, és ennek hatására „az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent” (Lk 18,43). Elgondolkodtatunk azon, hogy a Jézussal való találkozás hatással van-e életünkre, és annak örömét meg tudjuk-e osztani másokkal?