2022-11-17-csütörtök

2022. november 17.
33. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 19,41-44

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: „Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

Elmélkedés

„Jézus megpillantotta a várost és sírva fakadt.” (Lk 19,41)

A mai Evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus előre látva Jeruzsálem pusztulását „sírva fakadt” (Lk 19,41). A szöveget olvasva felmerülhet bennünk a kérdés: Vajon nem volt-e gyengeség Jézus részéről az, hogy mások jelenlétében elsírta magát? Mi, emberek általában gyengeségnek fogjuk fel a sírást, és szégyenkezünk is, ha nem tudunk úrrá lenni az érzelmeinken. Mi az üzenete számunkra ennek a résznek? – kérdezhetjük. Miért volt Jézus sírása fontos Lukács evangélista számára, annyira, hogy le is írja ezt az eseményt?

A Szentírás-magyarázók választ adnak e kérdésekre. Az egyik magyarázat az, hogy Lukács evangélista jelezni akarta, Jézus valóságos ember volt. Ahogy a teológia később megfogalmazta: Jézus emberi természettel is rendelkezett és ehhez hozzátartoznak az érzelmek is. Jézus nem titkolta az érzelmeit akkor sem, amikor megrendülve megállt Lázár sírjánál (Jn 11,38) vagy amikor kiűzte a templomból a kereskedőket (Lk 19,45). A másik magyarázat az, hogy Jézus előre látta Jeruzsálem pusztulását és nem örült neki. Nem örült előre annak, hogy Isten „haragja lesújt a bűnösökre”, hanem megsiratta őket. (Ortensio da Spinetoli: Lukács 607. old.) Jézus nem azért jött, hogy büntesse a bűnösöket, hanem hogy megváltsa őket a bűneiktől. Jeruzsálem pusztulása nem Isten büntetése, hanem inkább az emberi bűnök következménye. A bűnök miatt Jeruzsálem, ami szó szerint azt jelenti: „a béke látása”, a háború helyévé válik (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 412. old.).

Milyen üzenete van számunkra a mai evangéliumnak? Az egyik fontos üzenet az, hogy a bűn következménye a békétlenség. A másik üzenet az, hogy érzelmeink hozzátartoznak emberi létünkhöz. Az érzelmek kimutatása pedig személyiségünk megnyilvánulásnak egyik fontos formája. Ahogyan Jézus kimutatta érzelmeit, úgy nekünk is szükségünk van arra, hogy azzal jelzéseket adjunk környezetünk számára. Így lehetőségünk van arra, hogy jobban megismertessük magunkat másokkal és mélyebb emberi kapcsolatokra tegyünk szert.