2022-11-30-szerda

2022. november 30. szerda
Szent András apostol ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 4,18-22

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk:
„Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!”
Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.

Elmélkedés

„Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” (Mt 4,19)

A mai napon az Egyház Szent András apostolra emlékezik, az evangéliumi rész a Máté apostol által leírt meghívástörténetet tartalmazza. Jézus járja Galilea vidékét, és hirdeti Isten országának örömhírét: Isten közöttünk van, térjünk meg, forduljunk Isten felé, engedjük, hogy Ő alakítsa az életünket. A leírás szerint András és testvére, Péter a hétköznapi munkájukat végzik: hálót vetnek a vízbe. Jézus szól hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” (Mt 4,19), és ők otthagynak mindent, elindulnak Jézus után.

A Szentíráson elmélkedve néhány fontos részletet találhatunk, ami az életünkre fontos hatással lehet. Az egyik ilyen fontos felismerés, hogy mindig Jézus a kezdeményező, Ő szól és az ember válaszol. Ebben az esetben a meghívottak szóban nem is válaszoltak, hanem cselekedtek, „követték őt” (Mt 4,22). Az is lényeges, hogy nincs bennük bizonytalanság, nem kötik feltételhez a követést, hanem nyomban otthagyják hálóikat. Ez jelzi azt, hogy Jézus, mint a megígért Messiás, az „Isten Fia”, tekintéllyel és hatalommal szól, követni kell Őt.

A másik fontos észrevétel az, hogy Jézus a meghívással együtt küldetést is ad számukra. Eddig halakat fogtak a hálóikkal, mostantól „emberhalászok” lesznek. Isten kegyelmi hálójába, az Egyházba hívnak embereket. A Szentírás tudósai megjegyzik, hogy a szövegben a „háló” szó kerítőhálót jelent, amely a halak nagy számára utalhat (Jakubinyi György: Máté evangélium, 47–48. old.).

Milyen üzenetei vannak számunkra Szent András apostol meghívástörténetének? A legfontosabb talán az, hogy mi is emberhalászok vagyunk, nekünk is embereket kell gyűjteni Isten hálójába. Ő ugyanis sokszor nem közvetlenül, hanem munkatársain keresztül, azaz általunk szólítja meg a kiválasztottait. Olyan embereket is hív, akik bajba jutottak, kétségbeesettek, és kilátástalannak látják jövőjüket. Általában ők azok, akik az élet fontos dolgain gondolkodnak. A mi feladatunk az, hogy ezt az igényt az emberek tétova mozdulataiban felismerjük, és nekik Isten országáról beszéljünk. Mondjuk el nekik: „Ne féljetek, mert Isten szeret minket!” Ha ezt megtesszük, akkor Szent András apostolhoz hasonlóan mi is emberek halászaivá válunk.