2023-01-13-péntek

2023. január 13.
1. évközi hét péntek

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 2,1-12

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.
Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”
Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben:
„Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk:
„Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”
Ezzel odafordult a bénához:
„Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”
Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták:
„Nem láttunk még ilyet sohasem!

Elmélkedés

„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” (Mk 8,8)

Szent Márk a mai evangéliumban egy béna meggyógyítását írja le. Ez a gyógyítás több helyen is eltér a többi gyógyítási történettől. Mik ezek az eltérések? A bénát négy ember viszi hordágyon (Mk 2,3), hogy Jézus közelébe kerülhessen. Mivel Jézus benn van egy házban és a tömegtől nehéz megközelíteni Őt, ezért kibontják felette a tetőt és úgy engedik le a bénát (Mk 2,4). Jézus nem a béna, hanem az őt segítő emberek hitét látva tesz csodát (Mk 2,5). És először nem a testi betegségéből gyógyítja meg őt, hanem a bűneit bocsátja meg: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid” (Mk 2,5).

Mi lehet ennek a történetnek a legfontosabb üzenete? A leírt szöveg szerint többeket megbotránkoztatott, hogy Jézus megbocsátotta a béna bűneit. Jézus korában több csodatevő ember lehetett, de arra senki gondolni sem mert, hogy valaki képes lehet a bűnök megbocsátására. A bűnök bocsánata egyedül és kizárólag Isten hatalmának a jele volt (Joachim Gnilka: Márk, 120. old.). Az írástudók is ezért kezdtek rögtön ezen gondolkodni szívükben: „Hogy beszélhet ez így! Káromkodik!” (Mk 2,7). Jézus ezekre a szívben feltett kérdésekre válaszol, amikor azt mondja: „az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” (Mk 2,10). A szöveg leírása szerint a hangsúly tehát nem a beteg meggyógyításán van, hanem a bűnök megbocsátásán. A tömeg viselkedése is azt jelzi, hogy érzi: Isten hatalma kinyilvánításának részese lehetett.

Mi az üzenet számunkra? A mi szívünkben is felvetődhet a gondolat: hogyan bocsáthatja meg a Názáreti Jézus a bűnöket? Olyan bűnöket, amiket mi saját magunknak sem tudunk megbocsátani? Hitünk szerint a Názáreti Jézus azért jött, hogy megváltson minket bűneinktől. Jézus eljövetelével eljött közénk Isten uralma, amely képes arra, hogy a bűnöktől megszabadítson minket. Világunkban gyakran úgy tűnik, hogy más hatalmak is uralkodnak, a történelmen végigtekintve azonban láthatjuk, hogy ha ezek a hatalmak nem az igazságra és a szeretetre épülnek, akkor hatalmuk előbb-utóbb megrendül és vesztesekké válnak.

Aki viszont hisz a kegyelem erejében, még akkor is, ha bűnöket követ el, ám azokat megbánja, az képes arra, hogy megtisztuljon és megújuljon.