2023-01-17-kedd

2023. január 17.
2. évközi hét kedd

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 2,23-28

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították:
„Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!”
Jézus ezt felelte nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.”
Majd ezt mondta nekik:
„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”

Elmélkedés

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.” (Mk 2,27)

A mai evangéliumban egy vitabeszédet hallunk Jézus és a farizeusok között. A vitát az váltja ki, hogy a tanítványok szombaton tépdesik és eszegetik a kalászokat, amit  az írástudók hagyománya elítélt. A kalászok morzsolása ugyanis aközé a 39 munka közé tartozott, ami tilos volt szombaton (Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, 54. old.). Jézus többféle módon is érvel támadóival szemben. Először Dávid és társai esetére utal, akik az éhség idején a templomban ettek abból a kenyérből, amiből csak papok ehettek (Mk 2,26). Ezt követően pedig fontos kijelentést tesz. Az egyik az, hogy „a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért „ (Mk 2,27), a másik szerint pedig: „Az emberfia ura a szombatnak is.” (Mk 2,28).

A Szentírás magyarázói szerint ez a két Jézus által kinyilvánított mondás (logion) adja meg a történet mélyebb értelmét. Joachim Gnilka így fordítja a görög szöveget: „A szombat lett az emberért és nem az ember a szombatért.” Ezzel a Teremtéstörténetre utal, ahol a szent szerző ugyanezt a lett igealakot használja az egyes napok végén. A leírás szerint Isten előbb teremtette az embert (Ter 1,27) és csak ezután adta a szombat parancsot (Ter 2,3). A szombat parancsa tehát az emberért van (Joachim Gnilka: Márk, 153. old.). Jézusnak a második mondása pedig még súlyosabb: „Az Emberfia ura a szombatnak is„. Eszerint Ő az Emberfia, a Messiás, akinek hatalma van a törvény fölött is (Joachim Gnilka: Márk, 155. old.). A szerző megjegyzi, hogy Jézus ezzel nem szüntette meg a szombat törvényét, de kifejezte, hogy az ember nem válhat a szombat kiszolgáltatottjává és rabszolgájává.

Mi az üzenet számunkra? Lehetnek olyan esetek, amelyeknél a törvények látszólagosan ütköznek egymással. Ilyen esetekben imáinkkal Jézushoz kell fordulnunk, Jézussal kell párbeszédet folytatnunk, és kérni őt, hogy adja meg az üzenetet, ami által a nehéz eset feloldható. Ez az üzenet érvényes az ökumenikus imahétre is. A történelem folyamán kialakulhattak olyan viták és ellentétek, amit emberi értelemmel nehezen tudunk megoldani. Az „Emberfia” ura ezeknek a helyzeteknek. Az Ő segítségével tudjuk ezeket megoldani és közelebb kerülni egymáshoz.