2023-01-18-szerda

2023. január 18. szerda
Árpád-házi Szent Margit ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 25,1-13

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
„A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott:
»Íme, a vőlegény! Menjetek eléje! «
Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
»Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!«
Az okosak ezt válaszolták:
»Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!«
Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak:
»Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!»
De ő így válaszolt:
»Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!»
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!”

Elmélkedés

az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz(Mt 25,4)

Árpád-házi Szent Margit ünnepén az Egyház a tíz szűzről szóló példabeszédet olvassa fel. A példabeszéd szerint a menyasszony közelében levő szüzek várják a vőlegény eljövetelét. Várakozás közben mindnyájan elalusznak. Öt okos szűz korábban már gondoskodott olajról, öt balga pedig nem. A vőlegény megérkezésekor a balga szüzek megpróbálnak olajat vásárolni, azonban a késői idő miatt a kereskedők már zárva vannak, így már nem nyernek bebocsátást a menyegzőre. Jézus tanítása szerint állandó készenlét és virrasztás szükséges ahhoz, hogy az ember részt vehessen az ünnepi lakomán.

A Szentírás magyarázói szerint a példabeszédben Jézus a Vőlegény, a szüzek az embereket jelképezik, akik Jézus második eljövetérére, a menyegzőre, vagyis az üdvösségre várnak. Szerintük a „szűz” fogalmának, valamint az olaj képének magyarázata közelebb vihetnek bennünket a szöveg megértéséhez. A „szüzek” ebben az esetben azokat jelentik, akik befogadták Isten igéjét. Isten igéje ugyanis saját tisztaságát adja, mondja Origenész. (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 704. old.). A másik fontos hasonlat az olaj képe. Az olaj a jócselekedetek gyümölcseit jelenti, amelyek gyarapítják az emberben a kegyelmet és fényük világít, mondja Hiláriusz (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 704. old.). Ez a magyarázat érthetővé teszi az elfogyott olaj üzenetét. A Vőlegény megérkezésekor a „balgáknak” már nem marad idő a jócselekedetekre.

A mai nap szentje Árpád-házi Szent Margit (1242-1270), aki nem csak testi, hanem lelki értelemben is szűz volt, hiszen Isten jelenlétében élt, sokat imádkozott a Szent Kereszt oltára előtt elhelyezett Oltáriszentség előtt. A szent királylány jócselekedetei pedig mint az égő olaj fénye, messzire világítottak. Ezek közül fontosak voltak a kolostoron belüli szolgáló szeretet megnyilvánulásai is, de talán még fontosabb volt közbenjárása édesapja, IV. Béla és testvére, V. István között, amelynek eredménye az volt, hogy édesapja és testvére Margit jelenlétében békét kötött 1266-ban.

Szent Margitnak, Budapest védőszentjének élete példa számunkra is. Nekünk is sokat kell imádkoznunk, és Isten jelenlétében kell élnünk ahhoz, hogy a kegyelem segítségével sok jót tudjunk tenni, így mi is üdvözöljünk, vagyis az evangélium képével élve: részt tudjunk venni a menyegzőn.