2023-01-19-csütörtök

2023. január 19.
2. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 3,7-12

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe.
Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse.
Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak:
„Te vagy az Isten Fia!”
Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

Elmélkedés

„Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,12)

A mai evangélium egy összefoglaló részt tartalmaz, amelynek fontos üzenete: Jézus vonzza az embereket, „nagy sokaság” akar találkozni Vele. Márk evangélista ezt több módon érzékelteti. Egyrészt jelzi, hogy a környező távolabbi vidékekről (Galilea, Júdea) és településekből (Jeruzsálem, Idumea, Tírusz és Szidon) nagy tömegek indulnak Jézushoz, másrészt hogy a környezetében levő emberek tolonganak körülötte, és érinteni akarják. Még a tisztátalan lelkek is leborulnak előtte és elismerik: Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,12). Az is valószínű, hogy a bárka is azért van készenlétben, hogy a nagy tömeg miatt a bárkából is taníthasson a parton levőknek (Dóka Zoltán: Márk evangéliuma).

A történetet hallva felmerülhet bennünk a kérdés: világunkban mire lenne szükség ahhoz, hogy az emberek újra elinduljanak Jézus felé? Az Evangéliumból megkapjuk erre a választ: Jézusból szeretet sugárzik, amely vonzza az embereket. Ezt érzik meg a jelenlevők, erről hallanak a távolabbi vidékeken élő emberek. Még a tisztátalan lelkek sem tudnak távolság-tartók lenni vele. Ők, akik a láthatatlan világban kellően tájékozottak, tudják, hogy itt most nekik is le kellene borulniuk a végtelen isteni hatalom előtt, hiszen tudják, ki Jézus.

Az Egyház története azt mutatja, hogy ha valaki részesül Isten szeretetéből, akkor képessé válik arra, hogy Jézusnak ezt a vonzó szeretetét sugározza a környezete felé. Az „Apostolok cselekedetei” szerint az apostolok és az induló Egyház tagjai képesek is voltak arra, hogy ezt a gyógyító szeretetet közvetítsék (ApCsel 5,12-16). Ezt a szeretetet kell a mai keresztény embereknek is „felfedezniük” életük üdvösségtörténetében, és erről a szeretetről kell tanúságot tenniük. Ha ezt meg tudják tenni, akkor ez az Istentől jövő szeretet ma is vonzani fog sokakat.