2023-01-23-hétfő

2023. január 23.
3. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 3,22-30

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról:
„Belzebub szállta meg”, és:
„A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk:
„Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.”
(Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették:
„Megszállta a tisztátalan lélek.”

Elmélkedés

„Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset. (Mk 3,27)

Az Evangélium szerint Jézus nyomában ott járnak a farizeusok, akik mindent elkövetnek azért, hogy vádolhassák. A mai evangéliumban az a vád ellene, hogy a gonosz lelkek fejedelme, Belzebub, (más nevén Beelzebul) segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Jézus kétféleképpen is megfelel a vádakra. Először rávilágít a vád ellentmondásosságára: a gonosz nem akarhatja lerombolni a saját birodalmát. Jézus győzi le őt, és elveszi tőle, mint „erőstől” a zsákmányt. Ez a Gonosz hatalomvesztését és Isten országának eljövetelét mutatja.

A Szentírást magyarázók szerint a gonosztól a zsákmányt elvevő személy Jézust, a zsákmány pedig a gonosz által elragadott embereket jelenti (Joachim Gnilka: Márk 193. old.). Így Jézus mint szabadító jelenik meg a példabeszédet hallgatók előtt. A Beelzebul szóval nevezett gonosz az, aki Isten vetélytársa lett (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma 83. old.). Ezt a Beelzebul szót Beelzebub névként is értelmezték, ami „legyek urát” jelent és amely kifejezés Ekron város pogány istenére utal (Joachim Gnilka: Márk 191. old.).

Mi az üzenet számunkra? Az egyik ilyen fontos üzenet az, hogy Jézus hatalma felette áll a gonosz uralmának, még akkor is, ha ez erősnek tűnik. A másik fontos üzenet az, hogy a lelkünkben a gonosszal szembeni küzdelmet nem egyedül kell megvívnunk, hanem beengedhetjük Jézust az életünkbe, és Ő majd győz felette. Így a gonosz bármilyen erősnek is tűnik, a szeretet erejével legyőzhetővé válik.