2023-03-15-szerda

2023. március 15.
3. nagyböjti hét szerda

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,17-19

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak:
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”

Elmélkedés

„Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” (Mt 5,17)

A Hegyi-beszéd ötödik fejezetében arról hallunk, hogy Jézus a szeretetparancs szempontjából értékeli a Mózes által közvetített Tízparancsot. Az egyes parancsok értelmezése előtt Jézus összefoglalja tanításának lényegét: Ő nem azért jött, hogy megszüntesse az Úr által Mózesnek kinyilatkozatott törvényt, hanem azért, hogy azt tökéletessé tegye (Mt 5,17-19).

Hogyan kell értelmezni Jézusnak ezt a tanítását? – kérdezhetjük. A Szentírást magyarázók felhívják a figyelmet arra, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy Ő mindent a szeretetparancsra vezetett vissza, hanem azt is, hogy Ő a szeretetet hiány nélkül, tökéletesen megélte. Mindenkit szeretett, még az ellenségeit is. A farizeusok gőgös viselkedése szálka volt ugyan a szemében, de nem a személyüket ítélte el, hanem a gőgös magatartásukat. Jó példa erre, hogy közülük választotta ki a nemzetek apostolát, Sault, mert Saul képes volt arra, hogy felismerje Benne ezt a szeretetet.

Remélem, úgy gondolta, hogy Saul ismerte fel Jézusban a szeretetet. A homíliában nem szólt erről…

Az utolsó vacsorán pedig ezt a szeretetet bízta apostolaira: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15,12). A történelemből tudjuk, hogy később ez a szeretet fegyverezte le a diktatúrára épülő Római Birodalmat, utat tört magának más kultúrák felé és ma is sodró erővel bír, ahol ez tisztán megjelenik.

Hogyan lehet ezt az üzenetet a mi nagyböjti felkészülésünkre alkalmazni? Jézusnak a szavai arra indítanak minket, hogy emberi kapcsolatainkban nem elégedhetünk meg középszerű megoldásokkal. Lehet, hogy adottságaink nem rendkívüliek. Az is lehet, hogy életünk során bűnöket követtünk el és azoknak a terheit most is hordozzuk. Isten szeretete elfogadásának segítségével azonban mégis meg kell próbálnunk túlemelkedni a korlátainkon, és Isten szeretetét megosztani másokkal.