Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden … Olvass tovább

Advent 3. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,6-8;19-28 Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat … Olvass tovább

Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,1-8 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: „Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke … Olvass tovább

Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: „Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik … Olvass tovább