Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,29-39 Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket … Olvass tovább

Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,40-45 Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte:„Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!”Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!”Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel … Olvass tovább

Évközi 4. vasárnap

Évközi 4. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,21-28 Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel:„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, … Olvass tovább

Évközi 3. vasárnap

Évközi 3. vasárnap Az Ökumenikus imahét zárónapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,14-20 Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek … Olvass tovább

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,35-42 Abban az időben ott állt Keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi … Olvass tovább

Változó-UrunkKeresztelése

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,7-11 Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál … Olvass tovább